Namaz

Necip Fazıl Kısakürek

Namaz, sancıma ilâç, yanık yerime merhem;
Onsuz, ebedi hayat benim olsa istemem!

1978