İnkisar

Söyle ey dost! Sitemkâr hâlin nedir?
Her biri şikâyet makâlin nedir?
Küskünsün, bilmem ki melâlin nedir?
Bir anlasam gizli âmâlin nedir? 

Hani sözün Hakk için söylemiştin;
Neyledinse O’nunçün eylemiştin;
Rûhun ile Cennet’i peylemiştin;
Ne bu öfke şimdi, celâlin nedir?

Hizmet deyip, hak deyip koştu isen,
Kanli-dere, sarp-yokuş aşti isen,
Önce ham idin şimdi pişti isen,
Öyleyse bir göster kemâlin nedir? 

Düşüncen milletse, nazlanmak kimden?
Hasbîlik der isen şikâyet neden?
Bekledigini beklerlerse senden,
Verebilir misin, mecâlin nedir?