Leylam

Sabit İnce

Ne güzel yaratmiş Leylam seni yaradan,
Görünmesin çöller aman Mecnun incinir
Güzelce yaratmiş Leylam seni gülden gonca'dan,
Degmesin bülbüller aman güller incinir.
 
Özenmiş yaratmiş Leylam Halik-i yezdan,
Görmesin melekler aman Leylam incinir.
Usandim ey gülüm artik yetmez mi figan,
Bülbüller duymasin INCE'm güller incinir.