Ustam

Sabit İnce

Aşık zavallı sazla söylüyor,
Söyleyip de ciğerimi dağlıyor.
TV başında herkes ağlıyor,
Bu kadar dertli de söyleme ustam.
 
Sazıyın telleri akord tutmuyor,
Dinleyelim diye herkes yatmıyor.
Allah diyor başka kelâm etmiyor,
Yârden başka yâri isteme ustam.

Kayseri - 26.10.1999