Giderim

Sabit İnce

Bir gönül erine meyil eyledim,
Gönül deryasında yüzer giderim.
Aşkın türküsünü çaldım, söyledim,
Bin bir telden türkü dizer giderim.

Şu gönül pınarım kaynadı coştu,
Şakıyan bülbülüm dalından uçtu.
Sevdalandı gönül ardından uçtu,
Mecnun gibi çölde gezer giderim.

Küllenen ateşim parladı, yandı,
Yakıcı alevden tüm alem kandı.
Halimi görenler divane sandı,
Bana gülenleri süzer giderim.

Çarkı feleklerle döner dururum,
Gördüğüme aşk sillesin vururum.
İNCE bir teldeyim ağlar vururum,
Aşk arayanları sezer giderim.

Kayseri - 10.08.1996