İhale

Sabit İnce

Bizim dayre mal alacak,
İhale kimde kalacak.
Satınalmacı nolacak,
Gene bitti bir ihale.

Üç kişiden teklif yeter,
Teklife birine gider.
Başka teklifleri nider,
İşte bitti bu ihale.

Komisyona zarflar gelir,
Zarf üstüne şerh verilir.
Üyeye fikri sorulur,
Gene biter bir ihale.

Komisyonda dörtbeş kişi,
Mübayacı bilir işi.
Amir de imzalar fişi,
İşte bitti bir ihale.

İnce fazla karıştırma,
Suratları buruşturma.
Bilmeyeni alıştırma,
Böyle gider bu ihale..

28.12.1994