Dostlarım

Sabit İnce

Ayaklar altında yol ettin beni
Gelen giden ezer durur dostlarım
Koydu aşkı narı kül etti beni
Gece gündüz tozar durur dostlarım

Tükenmez cevherdim pul etti beni
Özgürlüğüm alıp kul etti beni
Bülbül gibi gülde dil etti beni
Har içinde gezer durur dostlarım

İlkbahar, yaz derken güz etti beni
Gürgen ağacından saz etti beni
Dillere düşürüp söz etti beni
Çala kalem yazar durur dostlarım

Yağmur kar gibiydim dol'etti beni
Has ipek dokudum çul etti beni
İnce'yim itlere yal etti beni
Kırk elekten süzer durur dostlarım

22.01.1998