Sever Ki...

Sabit İnce

Beyaz karayı 
Esnaf darayı 
Zengin parayı 
Kaplar kalayı
Amele molayı
Sever ki sever

Yemekler tuzu
Oyuncu pozu 
Sürüler yozu
Rakıcı buzu
Maymunlar muzu
Sever ki sever

Arı çiçeği 
İnsan gerçeği
Kasap bıçağı
Ateş ocağı
Çocuk kucağı
Sever ki sever

Beller kemeri 
Eşek semeri
Usta hüneri
Etler döneri
Aylar günleri
Sever ki sever 

Gelin halayı
Haylaz kolayı
Sıvacı malayı
Medya olayı
Garip sılayı
Sever ki sever

Aşıklar sazı
Şairler sözü
Kirpikler gözü
Erenler özü
Softalar düzü
Sever ki sever

Güzeller nazı
Kuşlar ayazı 
Kara beyazı
Derviş niyazı
Toklar da azı
Sever ki sever

Davul zurnayı 
Bilek burmayı
Yiğit sarmayı
Obur dolmayı
arayan bulmayı 
Sever ki sever

Ana çocuğu 
Gerdan boncuğu
Çoban gocuğu
Yumurta sucuğu
Mermi kapçığı
Sever ki sever

Aylar yılları 
Hovarda dulları
Köpek yalları
Acem şalları
Yolcu yolları
Sever ki sever

Bülbül gülleri 
Hasta balları  
Gönül dilleri 
Köçek zilleri
Allah kulları
Sever ki sever

Kral sarayı
Sarhoş narayı
Ölü sağları
Gazel bağları 
Ceylan dalları
Sever ki sever

Kabe hacıyı
Kardeş bacıyı
Doğum sancıyı
Yolcu hancıyı
Düşman kinciyi
Sever ki sever

Çiftçi sabanı
Koyun çobanı
Parti tabanı
Yerdi yabanı 
Sever ki sever