Dost

Sabit İnce

Acı danslar raksediyor gözümde,
Uyku girmez oldu gözlerime dost.
Bir ateş ki sönmez yanar özümde,
Derman gelmez oldu dizlerime dost.

Kahbe felek hallerime gülüyor,
Sanki bir nefeste bini ölüyor.
Ben kaçtıkça o üstüme geliyor,
İman etmez oldu sözlerime dost.

Kara bahtım kör talihim elinden,
Akort tutmaz ses çıkmıyor telimden.
Fizan ülkesinden Yemen çölünden,
Alev yetmez oldu közlerime dost.

Aşkın kemendini boynuma attı,
Cehennem hariyle özüm dağlattı.
Öncüler çıkartıp yolum bağlattı,
Teller ötmez oldu sazlarıma dost.

Seherlerde bülbül gibi öttürdü,
Karen ellerinde koyun güttürdü,
Nem var ise haraç mezat sattırdı,
Taşlar yetmez oldu tuzlarıma dost.

Karakuşak girdim bitmez güreşe,
Derdim anlatamam aya güneşe,
Akıl sır ermiyor bu İNCE işe,
Kulak vermez oldu nazlarıma dost.

Kayseri - 25.12.1998