Yiğidim

Mümtaz Beğen

Ülkü gülü sahipsiz,
Olmamalı yiğidim.
Bu gülü üç-beş soysuz,
Yolmamalı yiğidim.

Hâli gümandır, güman,
Olamaz derde derman,
Önüne gelen ferman  (!)
Salmamalı yiğidim.

Fitne fesat ekenle,
Sele kürek çekenle,
Bu memleket "dikenle"
Dolmamalı yiğidim.

Düştü başımız dara,
Fakat ne diyor töre,
Devlet babamız yara,
Almamalı yiğidim.

Gerçeği sanma rüya,
"Bizimki kutsal hülya"
Birleşse bütün dünya,
Solmamalı yiğidim.

Ben duydum, herkes duya,
Hesaplar senin oy’a,
İnsan öyle her suya,
Dalmamalı yiğidim.

Ozan der; onsuz, bunsuz,
Balık yaşar mı susuz ?
Türk milleti BAŞBUĞ’suz,
Kalmamalı yiğidim.

Kaynak: Dediğin Olsun