Eşeğin Kralı

Mehmet Nacar

Eşeği saraya kral yaparsan,
Arpa ambarına kurar tahtını.
Naldan öpmek için yanına varsan,
Tekmeyi savurur, yıkar bahtını.

Kimi dört ayaklı, kimisi iki,
Bin eşeği toplar, eşeğin teki.
Kıldan ibarettir, alnının akı,
Çoktan unutmuştur, dünkü ahtını.

Saray bahçesini çayırı sanar,
Yemek yellenmektir, bildiği hüner.
Nallı alkışların yağına kanar,
Fışkıyla doldurur, saray sathını.

Yeniden yeşermez, yediği yonca,
Notayla anırır, inceden ince,
Kaç eşek gelmiştir, kendinden önce,
Saray sahibinden dayak kaçkını.

Fışkı: Eşek dışkısı...

Gaziantep