Nasihat

Karacaoğlan

Dinle sana bir nasihat edeyim 
Hatırdan gönülden geçici olma 
Yiğidin başına bir iş gelirse 
Onu yad ellere açıcı olma 

Mecliste arif ol kelamı dinle 
El iki söylerse sen birin söyle 
Elinden geçtikçe iyilik eyle 
Hatıra dokunup yıkıcı olma 

El ariftir yoklar senin bendini 
Dağıtırlar tuzağını fendini 
Alçaklarda otur gözet kendini 
Katı yükseklerden uçucu olma 

Karac'oglan söyler sözün başarır 
Aşkın deryasını boydan aşırır 
Seni hep küçük düşürür 
Kötülerle konup göçücü olma