Bu O

Selçuk Bekar

Dinle...
Derinden gelen bu sesi

Bir yer var diyor
Ve bir sevinç
Ve hiç bitmeyen bir sevgi
Ve...
Âhengi ümitlerin bittiği yerden,
En sevgilinin bûsesi

Duymuyorsun...
Duymuyorsun biliyorum
Çünkü dinliyorsun
Çünkü sen halâ sensin,
Çünkü kimsesizlerin halâ yok bir ‘kimsesi’
Çünkü,
Çağlayanlardan gelen
Halâ su sesi

Sus...
Sâdece sus ki; bu o!
Bu, ağlayan bebek
Bu, açan çiçek
Bu, çöldeki susuza en sevimli içecek
Bu...
Var oluşun
Kâsesi

Dur...
Her adım daha uzak
Her bakış daha gizli.
Dur Allah aşkına!
Dur ki,
Etme bizi de, kendini de ondan
Dur, gidemezsin be adam!
Ne olur, anlasana:
Çünkü O,
Gidemeyeceğin kadar
Yakın sana.

Ankara - 2005