Şehitler Abidesi İçin

Mehmet Akif Ersoy

Gökkubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu toprak için can veren erler.
Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez,
Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.

Hilvan - 1924
Kaynak: Safahat