Kelebek VIII

Erkan Bal

bütün şiirler Rosa içindir.

yine binlerce kelebek 
can verir kozalarda
ne olur pencerelerini 
açma 
açma bir daha

tükendim ...

ve siz ipeği seyredersiniz
hiç dokunmadan ...

Kaynak: Kelebek Düşünde Sevi 1999