Kelebek XXVI

Erkan Bal

bütün şiirler Rosa içindir.

ben ne deli
yaşarım sevdaları
ölümüne...

hiçbir duvar 
kelebeğin düşlerine engel olacak
kadar güçlü değil

geldinse durma
dokun ellerime ...

Kaynak: Kelebek Düşünde Sevi 1999