Ayağa Kalkın Efendiler

Nazım Hikmet Ran

Behey! kaburgalarında ateş bir yürek yerine 
idare lambası yanan adam! 
Behey armut satar gibi 
san'atı okkayla satan san'atkar! 
Ettiğin kar 
  kalmayacak yanına! 
soksan da kafanı dükkanına, 
dükkanını yedi kat yerin dibine soksan; 
yine ateşimiz seni 
yağlı saçlarından tutuşturarak 
bir türbe mumu gibi damla damla eritecek! 
Çek elini san'atın yakasından 
              çek! 
              Çekiniz! 

Bıyıkları pomadlı ahenginiz 
süzüyor gözlerini hala 
   koyda çıplak yıkanan Leyla'ya karşı! 
Fakat bugün 
    ağzımızdaki ateş borularla 
çalınıyor yeni san'atın marşı! 
Yeter artık Yenicami tıraşı, 
             yeter! 
Ayağa kalkın efendiler...