Kuvâyi Milliye - Sekizinci Bap

Nazım Hikmet Ran

26 Ağustos Gecesinde Saatlar 
İki Otuzdan Beş Otuza Kadar
Ve 
İzmir Rıhtımından Akdeniz'e 
Bakan Nefer 
 
 
Saat 2.30. 
Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır, 
ne ağaç, ne kuş sesi, 
         ne toprak kokusu vardır. 
Gündüz güneşin, 
           gece yıldızların altında kayalardır. 
Ve şimdi gece olduğu için 
ve dünya karanlıkta daha bizim, 
            daha yakın, 
                daha küçük kaldığı için 
ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten 
         evimize, aşkımıza ve kendimize dair 
                    sesler geldiği için 
kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi 
okşayarak gülümseyen bıyığını 
        seyrediyordu Kocatepe'den 
            dünyanın en yıldızlı karanlığını. 
Düşman üç saatlik yerdedir 
ve Hıdırlık-tepesi olmasa 
    Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. 
Küzeydoğuda Güzelim-dağları 
ve dağlarda tek 
            tek 
              ateşler yanıyor. 
Ovada Akarçay bir pırıltı halinde 
ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde 
          şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var : 
Akarçay belki bir akar su, 
            belki bir ırmak, 
                belki küçücük bir nehirdir. 
Akarçay Dereboğazı'nda değirmenleri çevirip 
              ve kılçıksız yılan balıklarıyla 
                  Yedişehitler kayasının gölgesine girip 
                                          çıkar. 
Ve kocaman çiçekleri eflâtun 
                    kırmızı 
                        beyaz 
ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki 
               haşhaşların arasından akar. 
Ve Afyon önünde 
            Altıgözler Köprüsü'nün altından 
                     gündoğuya dönerek 
ve Konya tren hattına rastlayıp yolda 
Büyükçobanlar Köyü'nü solda 
           ve Kızılkilise'yi sağda bırakıp 
                          gider. 

Düşündü birdenbire kayalardaki adam 
kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. 
Kim bilir onlar ne kadar büyük, 
           ne kadar uzundular? 
Birçoğunun adını bilmiyordu, 
yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlik'ten evvel 
Selimşahlar Çiftliği'nde ırgatlık ederken Manisa'da 
         geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. 

Dağlarda tek 
          tek 
             ateşler yanıyordu. 
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki 
şayak kalpaklı adam 
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 
    güzel, rahat günlere inanıyordu 
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 
birdenbire beş adım sağında onu gördü. 
Paşalar onun arkasındaydılar. 
O, saatı sordu. 
Paşalar : «Üç,» dediler. 
Sarışın bir kurda benziyordu. 
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 
Yürüdü uçurumun başına kadar, 
eğildi, durdu. 
Bıraksalar 
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlıyacaktı. 

Saat 3.30. 

Halimur - Ayvalı hattı üzerinde 
                 manga mevziindedir. 

İzmirli Ali Onbaşı 
(kendisi tornacıdır) 
karanlıkta gözyordamıyla 
     sanki onları bir daha görmiyecekmiş gibi 
       baktı manga efradına birer birer : 
Sağda birinci nefer 
             sarışındı. 
İkinci esmer. 
Üçüncü kekemeydi 
fakat bölükte 
       yoktu onun üstüne şarkı söyliyen. 
Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. 
Beşinci, vuracaktı amcasını vuranı 
              tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. 
Altıncı, 
inanılmıyacak kadar büyük ayaklı bir adam, 
memlekette toprağını ve tek öküzünü 
ihtıyar bir muhacir karısına bıraktığı için 
kardeşleri onu mahkemeye verdiler 
ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için 
                    ona «Deli Erzurumlu» derdiler. 
Yedinci, Mehmet oğlu Osman'dı. 
Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı 
ve gözünü kırpmadan 
            daha bir hayli yara alabilir, 
yine de dimdik ayakta kalabilir. 
Sekizinci, 
       İbrahim, 
              korkmıyacaktı bu kadar 
bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp 
                 birbirine böyle vurmasalar. 
Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki : 
tavşan korktuğu için kaçmaz 
            kaçtığı için korkar. 

Saat 4. 

Ağzıkara - Söğütlüdere mıntıkası. 
On ikinci Piyade Fırkası. 
Gözler karanlıkta, uzakta. 
Eller yakında, makanizmalar üzerinde. 
Herkes yerli yerinde. 
Tabur imamı 
mevzideki biricik silâhsız adam : 
                  ölülerin adamı, 
kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru, 
durdu boyun büküp 
              el kavuşturup 
                        sabah namazına. 
İçi rahattır. 
Cennet, ebedî bir istirahattır. 
Ve yenilseler de, yenseler de âdâyı, 
meydânı gazadan o kendi elleriyle verecektir 
            Cenâbı rabbülâlemîne şühedâyı. 

Saat 4.45. 

Sandıklı civarı. 
Köyler. 
Sarkık, siyah bıyıklı süvari, 
çınar dibinde, beygirinin yanında duruyordu. 
Çukurova beygiri 
           kuyruğunu karanlığa vuruyordu : 
                   dizkapaklarında kan, 
                   kantarmasında köpük... 
İkinci Süvari Fırkası'ndan Dördüncü Bölük, 
atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. 
Geride, köylerde bir horoz öttü. 
Ve sarkık, siyah bıyıklı süvari 
           ellerinin tersiyle yüzünü örttü. 
Karşı dağlar ardında, düşman elinde kalan 
              bir başka horoz vardır : 
baltaibik, sütbeyaz bir Denizli horozu. 
Düşmanlar herhal onu çoktan kesip 
                  çorbasını yapmışlardır... 

Saat beşe on var. 

Kırk dakka sonra şafak 
                 sökecek. 
«Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak». 
Tınaztepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde, 
On beşinci Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti 
ve onların genci, uzunu, 
Darülmuallimin mezunu 
                 Nurettin Eşfak, 
mavzer tabancasının emniyetiyle oynıyarak 
                          konuşuyor : 
    -Bizim İstiklâl Marşı'nda aksıyan bir taraf var, 
    bilmem ki, nasıl anlatsam, 
    Âkif, inanmış adam, 
    fakat onun, ben, 
         inandıklarının hepsine inanmıyorum. 
    Meselâ, bakın : 
    «Gelecektir sana vaadettiği günler Hakkın.» 
    Hayır, 
    gelecek günler için 
              gökten âyet inmedi bize. 
    Onu biz, kendimiz 
              vaadettik kendimize. 
    Bir şarkı istiyorum 
               zaferden sonrasına dair. 
    «Kim bilir belki yarın...» 

Saat beşe beş var. 

Dağlar aydınlanıyor. 
Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. 
Gün ağardı ağaracak. 
Kokusu tütmeğe başladı : 
           Anadolu toprağı uyanıyor. 
Ve bu anda, kalbi bir şahan gibi göklere salıp 
ve pırıltılar görüp 
ve çok uzak 
çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak 
bir müthiş ve mukaddes mâcereda, 
ön safta, en ön sırada, 
şahlanıp ölesi geliyordu insanın. 

Topçu evvel mülâzımı Hasan'ın 
                yaşı yirmi birdi. 
Kumral başını gökyüzüne çevirdi, 
                  kalktı ayağa. 
Baktı, yıldızları ağaran muazzam karanlığa. 
Şimdi bir hamlede o kadar büyük, 
         öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki 
bütün ömrünü ve hâtırasını 
        ve yedi buçukluk bataryasını 
            ağlanacak kadar küçük buluyordu. 

Yüzbaşı sordu : 
- Saat kaç? 
- Beş. 
- Yarım saat sonra demek... 

98956 tüfek 
ve şoför Ahmet'in üç numrolu kamyonetinden 
yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar, 
bütün âletleriyle 
ve vatan uğrunda, 
yani, toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle 
Birinci ve İkinci ordular 
            baskına hazırdılar. 

Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde, 
              beygirinin yanında duran 
              sarkık, siyah bıyıklı süvari 
             kısa çizmeleriyle atladı atına. 
Nurettin Eşfak 
        baktı saatına : 
- Beş otuz... 
Ve başladı topçu ateşiyle 
         ve fecirle birlikte büyük taarruz... 

Sonra. 
Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü. 
Bunlar : 
      Karahisar güneyinde 50 
               ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. 

Sonra. 
Sonra, düşman ordusu kuvâyi külliyesini ihâta ettik 
                     Aslıhanlar civarında 
                       30 Ağustosa kadar. 

Sonra. 
Sonra, 30 Ağustosta düşman kuvâyı külliyesi imha ve esir olundu. 
Esirler arasında General Trikopis : 
Alaturka sopa yemiş bir temiz 
ve sırmaları kopuk frenk uşağı... 

Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfak'ın ayağı. 
Nurettin dedi ki : «Teselyalı Çoban Mihail,» 
Nurettin dedi ki : «Seni biz değil, 
              buraya gönderenler öldürdü seni...» 

Sonra. 
Sonra, 31 Ağustos günü 
          ordularımız İzmir'e doğru yürürken 
serseri bir kurşunla vurulan 
             Deli Erzurumluydu. 
Devrildi. 
Kürek kemikleri altında toprağı duydu. 
Baktı yukarı, 
baktı karşıya. 
Gözler hayretle yandılar : 
önünde, sırtüstü, yan yana yatan postalları 
              her seferkinden kocamandılar. 
Ve bu postallar daha bir hayli zaman 
üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından 
seyredip güneşli gökyüzünü 
ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. 
Sonra... 
Sonra, sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden 
ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden 
            yüzlerini toprağa döndüler... 

Solda, ilerdeydi Ali Onbaşı. 
Kan içindeydi yüzü gözü. 
Bir süvari takımı geçti yanından dörtnala. 
Kaçanı kovalamıyordu yalnız 
           ulaşmak da istiyordu bir yerlere 
ve sadece kahretmiyor 
           yaratıyordu da. 
Ve kılıçların, 
         nalların, 
               ellerin 
                   ve gözlerin pırıltısı 
        ardarda çakan aydınlık bir bütündü. 
Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü 
ve şu türküyü duydu : 
    «Dörtnala gelip Uzak Asya'dan 
     Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan 
                   bu memleket bizim. 

   Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak 
   ve ipek bir halıya benziyen toprak, 
               bu cehennem, bu cennet bizim. 

   Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, 
   yok edin insanın insana kulluğunu, 
                 bu dâvet bizim... 

   Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
   ve bir orman gibi kardeşçesine, 
    bu hasret bizim...» 

Sonra. 
Sonra, 9 Eylülde İzmir'e girdik 
ve Kayserili bir nefer 
yanan şehrin kızıltısı içinden gelip 
öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya, 
Güneyden Kuzeye, 
Doğudan Batıya, 
Türk halkıyla beraber 
seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. 

Ve biz de burda bitirdik destanımızı. 
Biliyoruz ki lâyığınca olmadı bu kitap, 
Türk halkı bağışlasın bizi, 
onlar ki toprakta karınca, 
            suda balık, 
                 havada kuş kadar 
                        çokturlar; 
korkak, 
      cesur, 
          câhil, 
              hakîm 
                  ve çocukturlar 
ve kahreden 
        yaratan ki onlardır, 
kitabımızda yalnız onların mâcereları vardır...