Şiirler, siirleri.org

Yunus Emre Şiirleri

  31 adet şiir bulundu

 • Ağla Gözüm Ağla Gülmezem Gayri
  Ağla gözüm ağla gülmezem gayri Gönül dosta gider gelmezem gayri Ne gam bunda bana bin kez ölsem Orda ölüm olmaz ölmezem gayr...
 • Arayı Arayı Bulsam İzini
  Arayı arayı bulsam izini İzinin tozuna sürsem yüzümü Hak nasip eylese görsem yüzünü Ey sevdiğim (ya Muhammet) canım arzular s...
 • Aşkın Aldı Benden Beni
  Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü Bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa ...
 • Aşkin Elinden
  Bilmem nideyim Kanda gideyim Aşkin elinden Aşkin elinden Meskenim daglar Durmaz kan aglar Gözyaşim çaglar Aşkin elinden Kad...
 • Bana Namaz Kılmaz Diyen
  Bana namaz kılmaz diyen Ben kılarım namazımı Kılarısam kılmazısam Ol Hak bilir niyazımı Hak'tan ayrı kimse bilmez Kafir müse...
 • Ben Yürürüm Yana Yana Aşk Boyadi Beni Kana
  Ben yürürüm yane yane aşk boyadi beni kana Ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi Gah eserim yeller gibi gah tozarim y...
 • Bir Kez Gönül Yıktınısa
  Bir kez gönül yıktınısa Bu kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil Bir gönülü yaptın ise Er eteği...
 • Biz Kimseye Kin Tutmayız
  Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle-vü şardır bize Adımız miskindir bizim Düşman...
 • Canlar Canını Buldum Bu Canım Yağma Olsun
  Canlar canını buldum bu canım yağma olsun Assı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açt...
 • Çağırayım Mevlam Seni
  Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlam seni Su dibinde mahi ile Sahralarda ahü i...
 • Çiktim Erik Dalina
  Çiktim erik dalina Anda yedim üzümü Bostan issi kakiyip Der ne yersin kozumu Ugruluk yapti bana Bühtan eyledim ona Çer...
 • Dolap Niçin İnilersin
  Dolap niçin inilersin Derdim vardır inilerim Ben Mevlaya aşık oldum Anın için inilerim Benim adım dertli dolap Suyum akar ya...
 • Dosttan Haber Kim Getirir
  Dosttan haber kim getirir Sorun seher yellerine Vay bu ayrılık firakı Yetişmesin kullarına Bu ayrılık firakı Dünya kime kalı...
 • Ey Yarenler Ey Kardeşler Korkarım Ben Ölem Deyi
  Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ölem deyi Öldüğüme kayırmazam ettiğimi bulam deyi Bir gün görünür gözüme ayıbım vurala...
 • Ey Yarenler, Ey Kardaşlar
  Ey yarenler, ey kardaşlar Ecel ere ölem bir gün İşlerime pişman olup Kendi özüme gelem bir gün Yanlarıma kona elim Söz söyle...
 • Gel Gör Beni Aşk Neyledi
  Ben yürürüm yane yane Aşk boyadi beni kane Ne âkilem ne divâne Gel gör beni aşk neyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozar...
 • Geldi Geçti Ömrüm Benim
  Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi Hele bana şöyle geldi bir göz açıp yummuş gibi Bu dünyada bir tek şeye yana...
 • Gözüm Seni Görmek İçin Elim Sana Ermek İçin
  Gözüm seni görmek için elim sana ermek için Bu gün canım yolda kodum yarın seni bulmak için Bu gün canım yolda koyam yarın i...
 • Her Kim Ki Dervişlik Bağışlana
  Her kim ki dervişlik bağışlana Kalpı gide pak ola gümüşlene Nefesinden misk ile anber tüte Budağından il-ü şar yemişlene Ya...
 • Hiçbir Kişi Bilmez Bizi Biz Ne İşin İçindeyiz
  Hiçbir kişi bilmez bizi biz ne işin içindeyiz Ne hırsımız baydır bizim ne nefsimiz içindeyiz Bir kimsenin devletine ta'nedib...
 • İlim İlim Bilmektir
  İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır Okumaktan murat ne Kişi Hak'kı bilmektir Ç...
 • İşitin Ey Yarenler Aşk Bir Güneşe Benzer
  İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter Nice yu...
 • Ol Dost Bize Gelmez İse Ben Dosta Geri Varayın
  Ol dost bize gelmez ise ben dosta geri varayın Çekeyim cevr ü cefayı dost yüzün görüvereyin Sermaye bir avuç toprak onu dahı...
 • Selam Olsun
  Bu dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua Kılanlara selam olsun Sela verin kastımıza Gider olduk do...
 • Sensin Benim Canım Canı Sensiz Kararım Yokdurur
  Sensin benim canım canı sensiz kararım yokdurur Uçmakta sen olmaz isen vallah nazarım yokdurur Baksam seni görür gözüm söyle...
 • Severim Ben Seni Candan Içeri
  Severim ben seni candan içeri Yolum vardir bu erkandan içeri Beni bende deme bende degilim Bir ben vardir bende benden içeri...
 • Şol Cennetin Irmakları
  Şol Cennetin ırmakları Akar Allah deyu deyu Çıkmış İslam bülbülleri Öter Allah deyu deyu Salınır Tûba dalları Kur'an okur he...
 • Şöyle Garip Bencileyin
  Acep şu yerde var m'ola Şöyle garip bencileyin Bağrı başlı gözü yaşlı Şöyle garip bencileyin Gezdim Urum ile Şamı Yukarı ill...
 • Taştın Yine Deli Gönül
  Taştın yine deli gönül Sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım Yollarımı bağlar mısın Nidem elim ermez yâre Bulunmaz...
 • Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
  Yar yüreğim yar gör ki neler var Bu halk içinde bize güler var Ko gülen gülsün Hak bizim olsun Gafil ne bilsin Hakk'ı sever ...
 • Yine Geldi Aşk Elçisi Yine Doldu Meydanımız
  Yine geldi aşk elçisi yine doldu meydanımız Yine teferrüc-gah sağlı sollu dört yanımız Yine mahfiller düzüldü yine badyalar ...