Şiirler, siirleri.org

Erzurumlu Emrah Şiirleri

  18 adet şiir bulundu

 • Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi
  Bir nazenin bana gel gel eyledi Varmasam incinir varsam incinir Beyaz gerdanından ince belinden Sarmasam incinir sarsam incin...
 • Biz Tarik-i Aşkın Âşıklarıyız
  Biz tarik-i aşkın âşıklarıyız Baş ü can vermişiz canan bizimdir Ne gamdan kaçarsın divane gönül Kâşane bizimdir mihmân bizimd...
 • Bu Göçü Ordan Göçürdüm
  Bu göçü ordan göçürdüm O dağ olmaz bu dağ olsun Şeydâ, garip bülbül gibi O bağ olmaz bu bağ olsun Yâri götürdüm yaylama Sevd...
 • Bülbül Olmuş Gülistanı Beklerim
  Bülbül olmuş gülistanı beklerim Geçti cahil ömrüm gülizâr deyu Azgındır yaralar kabul etmez em Ya kime varayım yaram sar deyu...
 • Dedim Dilber Didelerin Islanmış
  Dedim dilber didelerin ıslanmış Dedi çok ağladım sel yarasıdır Dedim dilber yanakların dişlenmiş Dedi zülfüm değdi tel yarası...
 • Dinleyelim Dağ Başında Figanı
  Dinleyelim dağ basında figanı Görelim ne demiş o Leylâ Leylâ İkimiz de oturalım diz dize Bir de hu çekelim hu Leylâ Leylâ Fe...
 • El Çek Tabib El Çek Yaram Üstünden
  El çek tabib el çek yaram üstünden Sen benim derdime deva bilmezsin Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın Yaram yürektedir sarabil...
 • Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber
  Elâ gözlerini sevdiğim dilber Sen benim derdimden devâ bilmezsin Sen nasıl tabipsin yoktur ilâcın Yürekte yaramı sarabilmezsi...
 • Gönül Gitmek İster Gurbet İllere
  Gönül gitmek ister gurbet illere Velakin bizleri yar eğlendirir Ezelden mailiz gonca güllere Bülbül-i şeydayı zar eğlendirir ...
 • Gönül Gurbet Ele Çıkma
  Gönül gurbet ele çıkma Ya gelinir ya gelinmez Her dilbere meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Yöğrüktür bizim atımız Yardan a...
 • Güzel Sallanarak Nerden Gelirsin
  Güzel sallanarak nerden gelirsin İşin nedir maslahatın sevdiğim Kaldır nikabını görem yüzünü Balaban bakışlı gözün sevdiğim ...
 • İki Kaşları Karanın
  İki kaşları karanın Ah elinden vah elinden Siyah perçem mâhparenin Dâd elinden vah elinden Ağ elleri nakışlının Ağca ceylân ...
 • Ne Feryat Edersin Divane Bülbül
  Ne feryat edersin divane bülbül Senin bu feryadın gülşene kalsın Bu dünyada eremezsem murada Huzur-u mahşere divana kalsın N...
 • Ne Vefasın Gördüm Bezm-i Cihanın
  Ne vefasın gördüm bezm-i cihanın Kan ile pür olsun peymâneleri Ne lütfunu gördüm pîr-i mugânın Basma yıkılsın meyhaneleri Ço...
 • Sabahtan Uğradım Ben Bir Fidana
  Sabahtan uğradım ben bir fidana Dedim mahmur musun dedi ki yok yok Ak elleri boğum boğum kınalı Dedim bayram mıdır dedi ki yo...
 • Şimdengerü Nazlı Yare Küskünüm
  Şimdengerü nazlı yare küskünüm Yıktı hatırımı barışmam gayrı Alem gelip bana rica ederse Çevirdim yüzümü görüşmem gayrı Güze...
 • Şu Karşıki Karlı Dağlar
  Şu karşıki karlı dağlar Pare pare duman şimdi Sevişmesi bir hoş ama Ayrılması yaman şimdi Gülün çevresi har m'ola Çektiğin a...
 • Tutam Yar Elinden Tutam
  Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara Olam bir yaralı bülbül İnem bağlara bağlara Birin bilir birin bilmez Bu dünya ...