Penek Kazasında Bağlar Seyrinde

Sümmani

Penek kazasında bağlar seyrinde
Bir gelin seyrettim eller kınalı
Al ihram örtünmüş servi kamete
Yakışmış o boya beller kınalı

Nazlısın nâzenin hangi can için
Münasipsin vezir için han için
Bülbül terkeylemiş gülü sen için
Her kadem bastıkça yerler kınalı

Sümmânî mat etti şirin söz ile
Yaktı beni yârim elâ göz ile
Bağlardan azmetmiş yüz bin naz ile
Tekellüm danışır diller kınalı