Acep Açılmadı Baht-ı Siyahım

Mecnuni

Acep açılmadı baht-ı siyahım
Şu fena mülkünde gam benim için
Onulmadı gitti sînem yarası
Tabipler bulmadı em benim için

Gönül hasret çeker can eder zârı
Yakar derûnumu firkatin nârı
Ey bâd-ı sabâ ey seher rüzgârı
Ne söyler ol gonce-fem benim için

Döşendim toprağı yaslandım taşı
Felekten yaralı sînemin başı
Dostlar meclisinde sâk olan naşı
Yare söyler m'ola kem benim için

Can hasrette gönül ister visâli
Eğnime giyindim post île şâlı
Abdal olmuş deyu Mecnun misâli
Söylensin âlemler ko benim için