Dinle Gönül Bülbülünün Zarını

Aşık

Dinle gönül bülbülünün zarını 
Bir gül ister ruhsarının alından
Gel söyündür yüreğinin narını
Bir şerbet ver leblerinin balından

Ahımın tütünü arşa dikeldi 
Gözüm yaşı denizlere döküldü
Kalmadı takatım belim büküldü
Düberin cevrinden halkın dilinden

Muhabbet şarabı içilmez oldu 
Dost ile düşmanım seçilmez oldu
Halkın arasından geçilmez oldu
Aşık ile maşuk kıyl ü kalinden

Der ki Aşık kimin medhin edersin 
Hercai yari bir nice seversin
Derde bir deva yok kime söylersin
Kerem gelmez asla o yar elinden