A Bülbülüm Garip Garip

Aşık

A bülbülüm garip garip 
Ötme beni ağlatırsın
Varıp yadlar arasında
Yatma beni ağlatırsın

Bübül gibi zardır işim
Akıttım çeşmimin yaşın
Hışımlanıp hilal kaşın
Çatma beni ağlatırsın

Aşık olan n'eyler malı 
Ağlamaktır anın karı
Sevdiğim karşımdan bari
Gitme beni ağlatırsın

Der ki Aşık sana kuldur 
Ezelden bildiğin haldir
Ya azat eyle ya öldür
Satma beni ağlatırsın