Güzel Irmak

İlhan Berk

Küçüğüm, bu senin sesin, güzel ırmak 
Önce rüzgârın öptüğü, sonra benim öptüğüm 
Bu bitmemiş şiirler senin ayakbileklerin 
Soluğun, kokun, karnın, gölgeli gözlerin 
Bu böyle çözülü göğsün, enine boyuna dudakların 
Sabahlara kadar ki büyük gözlerin böyle 
Bu dal gibiliğin, saçların, kırmızı ağzın 
Bu üstünde onca seviştiğimiz yatak sonra 
Sonra bu benim anı artığı eski yüzüm 
Tüylerin, tay boynun, küçücük çocuk ellerin 
Böyle yukarıdan aşağı gidiyorum seni 
Karışıyor, korkunç, ellerimiz ayaklarımız