Usanman Mi

Sabit İnce

Felekleri gezme gönül,
Alta alip ezme gönül.
Başka güzel süzme gönül,
Hiç arlanman, usanman mi?
 
Dosttan gami çekme gönül,
Keder, hüzün ekme gönül.
Hiç el ense çekme gönül,
Güreşip de yikilman mi?
 
Ahu zarin nice gönül,
Kederliyim diye gönül?
Seni kurtlar yiye gönül,
Bir can içre duraman mi?
 
Destur deyip dur ha gönül,
Nefse bir gem vur ha gönül,
INCE'm dosta var ha gönül,
O kapida kalaman mi?