Türküler

Nazım Hikmet Ran

İnsanların türküleri kendilerinden güzel,
                kendilerinden umutlu, 
                kendilerinden kederli, 
        daha uzun ömürlü kendilerinden. 
Sevdim insanlardan çok türkülerini. 
İnsansız yaşayabildim 
         türküsüz hiçbir zaman. 
Hiçbir zaman beni aldatmadı türküler de. 
Türküleri anladım hangi dilde söylenirse söylensin. 
Bu dünyada yiyip içtiklerimin, 
               gezip tozduklarımın, 
               görüp işittiklerimin, 
               dokunduklarımın, anladıklarımın 
                   hiçbiri, hiçbiri, 
        beni bahtiyar etmedi türküler kadar...