Fakülte

Sabit İnce

Fakülte hastanesinde 
Olmuş idi ameliyat.
Genel cerrah servisinde,
Bekledi, bekledi imdat..

Yeşil kartla hastaneye 
Yatırdılar garibimi...
Derdin demedi kimseye,
Sustu artırdı derdimi...

Kardeşim halin anlattı,
"Bağırsağını kestiler"
Gene ciğerim kanattı,
Sanki benden mi kestiler..

Hacıemmi duydu bunu, 
Kulağını sağır etti..
Unuttu insanlığını,
Koşarak camiye gitti...

"Komşusu açken tok yatan
Bizden değil" demedi mi?
Secdeye varmaya utan,
Fitre, zekat denmedi mi?

Nefse hoş gelirse sünnet,
İlk farz değil mi merhamet?
Senin tapunda mı cennet,
Böyle mi yüce adalet???

Yoksa fakire kader mi,
Yoksulluk, hastalık, çile?
İNCE bu böyle gider mi,
Lades olmaz bile bile...

Kayseri - 16.10.1996