Söylüyor

Sabit İnce

Şu dünyanın değerini kadrini
Bilen de söylüyor bilmeyenler de
Aç sefil yoksulun bitmez derdini
Bilen de söylüyor bilmeyenler de

Bakın hele şu dünyanın haline
Sakın ola dokunma hiç teline 
Bülbül figan eder durur gülüne
Gülen de söylüyor gülmeyenler de 

Herkes diyor dünya yalan yok sonu 
Çokları yemişler felek okunu
Bu handan sürüyor kervan akını
Süren de gidiyor sürmeyenler de

Kimi arifane sezip duruyor
Kimi boşboşuna gezip duruyor
Kimi ummanlarda yüzüp duruyor
Yüzen de gidiyor yüzmeyenler de

Aşık İNCE bir incecik söz ettin
Yaktın yüreğimi nara köz ettin
Bu dünyayı dere tepe düz ettin
Düzen de gidiyor düzmeyenler de

25.05.1999