Yoruldum

Sabit İnce

Şu fani dünyaya geldim geleli,
Bir sevda peşinde koştum yoruldum.
İnsan olup kendim bildim bileli,
Azgın seller gibi coştum duruldum.

Sevgi sevgi diye türküler yaktım,
Sevda ülkesinde ben bir duraktım.
Nem var nem yokise size bıraktım,
Sarmaşık misali açtım sarıldım.

Bir güzel görünce figanım arttı,
Aşkın kantarına çıkarıp tarttı.
Kum tanesi gibi saçtı fırlattı,
Sevda çöllerinden aştım yoruldum.

Kırkbeşinde koca belim büküldü,
Saçlarım yolundu tel tel döküldü.
Umutlarım iplik iplik söküldü,
Buzdağları gibi dondum kırıldım.

Hayat penceresin kapayıp açtım.
İNCE bir han idi cok gelip geçtim.
Sevda ırmağından bir zerre içtim,
Vefasız bir yare taptım vuruldum.

Kayseri