XX

Vedat Varol

Gün battığı demler nice bin yoksuldan
Bir gizli dua yükselir İstanbul'dan
Görmüş gibi kentin şu perişanlığını
Ağlar ve yanar koskoca Fatih Sultan.

Kaynak: Ve Günahlar Var Ya