Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Yunus Emre

Ben yürürüm yane yane 
Aşk boyadi beni kane 
Ne âkilem ne divâne 
Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi 
Gâh tozarim yollar gibi 
Gâh akarim seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi 

Akarsulayin çaglarim 
Dertli cigerim daglarim 
Şeyhim anuban aglarim 
Gel gör beni aşk neyledi

Ya elim al kaldir beni
Ya vaslina erdir beni 
Çok aglattin güldür beni 
Gel gör beni aşk neyledi 

Ben yürürüm ilden ile 
Şeyh anarim dilden dile 
Gurbette hâlim kim bile 
Gel gör beni aşk neyledi 

Mecnun oluban yürürüm
O yari düşte görürüm 
Uyanip melûl olurum 
Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçâreyim
Baştan ayaga yâreyim
Dost ilinden âvâreyim
Gel gör beni aşk neyledi