Gün Gelecek I

Celal Vardar

Gün gelecek
Gümüşlü zurna çalacaksın
Garip çingenem
Keyfince

Kaynak: İki Dal 1957