Seçim

Özdemir Asaf

Çok bilen çok yanılır
Az bilen daha çok
 
Hiç bilmeyen
Yanıldığını bile bilmeyecek
Bu kadar mutlu kişiyi
Kim seçmeyecek?