Ayrılığın Yüreği

İlhan Berk

Sessiz sedasız yaşayan bir ayrık otuydu Orta Anadolu’da  
Kıtlıktan önce. 
En küçük bir şeyden coşardı 
Mesela bir kuş uçmasın Kızılırmak ‘a doğru 
Köklerine su yürümüş gibi sevinirdi. 
Bir bulut geçsin üstünden 
Ayrılıktan çıkardı. 
Dünyayı, derdi,  dünyayı 
Hiçbir şeylere değişmem. 

Şimdi yaşamak istemiyor.