Yaşamaya Dair - III

Nazım Hikmet Ran

Bu dünya soğuyacak, 
yıldızların arasında bir yıldız, 
           hem de en ufacıklarından, 
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 
           yani bu koskocaman dünyamız. 

Bu dünya soğuyacak günün birinde, 
hatta bir buz yığını 
yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
           zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 

Şimdiden çekilecek acısı bunun, 
duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
"Yaşadım" diyebilmen için...

Şubat 1948