Türk Köylüsü

Nazım Hikmet Ran

Topraktan öğrenip 
           kitapsız bilendir. 
Hoca Nasreddin gibi ağlayan 
            Bayburtlu Zihni gibi gülendir. 
Ferhad'dır 
        Kerem'dir 
                ve Keloğlan'dır. 
Yol görünür onun garip serine, 
analar, babalar umudu keser, 
kahbe felek ona eder oyunu. 
Çarşambayı sel alır, 
bir yâr sever 
          el alır, 
kanadı kırılır 
          çöllerde kalır, 
ölmeden mezara koyarlar onu. 
O, «Yûnusû biçâredir 
    baştan ayağa yâredir,» 
ağu içer su yerine. 
Fakat bir kerre bir derd anlayan düşmeyegörsün önlerine 
ve bir kerre vakterişip : 
                «-Gayrık yeter!...» 
                              demesinler. 
Ve bir kerre dediler mi : 
«İsrafil sürunu urur 
      mahlukat yerinden durur», 
toprağın nabzı başlar 
               onun nabızlarında atmağa. 
Ne kendi nefsini korur, 
               ne düşmanı kayırır, 
«Dağları yırtıp ayırır, 
 kayaları kesip yol eyler âbıhayat akıtmağa...»