Şaban Oğlu Selim İle Kitabı

Nazım Hikmet Ran

I 
İSTANBUL'DA, BALIKPAZARI'NDA, BİR MEYHANEDE 
BİR HAPİSANE MUKAYYİDİ 

«- Yanarak, 
   yanarak parmakları şerrârelerden 
   insan yüreklerine dokundu bu elleri 
                   yirmi beş senedir 
                   yani bir rubu asır 
    hapisane kaleminde mukayyit kulunuzun... 
    İnsanoğlunun ömrü 
              belki lüzumundan fazla kısa 
              belki lüzumundan fazla uzun... 
    Bir tek daha içelim... 
    "Ağlamaktan, 
     ağlamaktan yine zehroldu şarabım bu gece..."» 

Kalktı Bebek tramvayı Eminönü'nden. 
Zifiri karanlık Balıkpazarı. 
Meyhanenin camlarına yağmur yağıyor... 

«- Ruhum, 
    "havâda yaprağa döndürdü rûzigâaar beni..." 
    Muallim Naci merhum... 
    Bu hâyı huy 
            bu hâyı huy neden? 
    Ve insanlar neden dolayı 
            şu tabakta yatan uskumru gibi mahzun? 
    Kıyamet günü 
    bir suali var Ezraile 
    hapisane kaleminde mukayyit kulunuzun... 
    Bir tek daha içelim... 

    Hiç adam asılırken gördünüz mü? 
    Yarın bir tane asacağız, 
                 şafakla 
                    şafakla beraber... 
    Abdülhamid 
          atardı Tıbbiye talebesini 
                     Sarayburnu'ndan. 
    Akıntı götürmüş çuvalları 
                 bulamadılar... 
    Çok adam 
         çok adam asıldı Hürriyette... 
    Eskiden köprü başında asarlardı, 
    bunu Sultanahmet'te... 
    Yağmur dinmezse ıslanacak... 
    Bir tek daha içelim... 
    İstanbul şehrinin yoktur menendi. 
    "Âdemin 
     âdemin canlar katar âbuhavâsı cânına..." 
    demiş, 
    demiş şair Nedim Efendi...» 

 
II 

ŞABAN OĞLU SELİM 

Beykoz'un cam fabrikası 
                  moderen fabrikadır. 
Pencere camlarını biraz dalgalı çıkarır, 
biraz çarpıksa da su bardakları, 
kesme likör kadehleri harikadır... 

Ustabaşı değildi Selim 
büyük ustaların hünerini almıştı ama. 
Onun elinden çıkan cama 
          gözlerin kapalı ayna dökebilirsin. 
Selim daima 
         büyük bir sırrı çözmek 
          bir şeyler anlamak ister gibi bakar adama. 
İnandıklarına katıksız inandı, 
sevdiklerini hilesiz sevdi Selim. 
Severdi pencere camlarını, 
severdi lamba şişelerini, 
karafakileri sever, 
likör kadehlerine düşmandı... 

 
III 

KUZGUNCUK 

Beykoz'da oturmalı 
        Beykoz'da çalışan adam. 
Fakat Kuzguncuk şirin yerdir 
ve gayet nefis yapar gül reçelini 
               pansiyoncu Madam 
                     ve kızı Raşel... 

Aynada bir kartpostal : 
          bir manzara Nis şehrinden. 
İskemle, karyola, konsol... 
Denize nazırdı pencereleri... 
Güneşte tavana suların ışıltısı vurur, 
karanlık şilepler geçerdi geceleri 
            insanı olduğu yerde 
               eli böğründe bırakarak... 

Selim'in odası havadardı. 

Kırmızı yazmalar kururdu yandaki boş arsada. 
Sağda Cevdet Paşa yalısı. 
Yalıda bir tavus kuşu 
           bir de Mebrure Hanım vardı. 
Mebrure Hanım 
           tafta entariler giyerdi. 
Çok ihtiyardı 
           ve mavi gözleri kördü. 
Tentene işlerdi Mebrure Hanım. 
Uyanır bir beyaz güle başlar, 
uyurken dağıtırdı gülünü... 
Merhum Cevdet Paşa yalısında 
Mebrure Hanımı unutmuşlardı... 

Beykoz'da oturmalı 
       Beykoz'da çalışan adam. 
Fakat Kuzguncuk şirin yerdir 
Ve kırmızı yazmalar kuruyan boş arsadan 
dünyayı zapta gidecek olan 
pulsuz balıklar gibi çıplak çocukların 
       her akşam dinlerdi çığlıklarını Selim... 

 
IV 

KİTAP 

«Kitap rüzgâr olmalı, perdeyi kaldırmalıdır, 
 kitap, kanber tayı olmalı Şah İsmail'in 
                seni sırtına alıp 
                devlerin üstüne saldırmalıdır. 
Devler kale kapısında 
devler yedi başlı ve simsiyah dururlar... 
Onları mutlaka yeneceksin. 
Bir duvar yıkılacak 
         bir bahçeye ineceksin...» 

Böyle bir kitap buldu Selim : 
Kara kara yazılar 
           beyaz kâat üstünde. 
Büyücek bir el kadar 
           kırk yapraklı bir kitap... 


V 

SON VAPUR 

Kalktı son vapur iskeleden. 
«64» numara, pul pul karışıp yıldızlara 
        boş ve yorgun akıyor suyun üstünde... 

Gece seslerle dolu. 
Aynada : Raşel'in kolu 
           Selim'in eli 
             ve son vapurun yolu... 

«- Selim, ateş gibi elin...» 

Eli beyazdı, 
karanlık gözleri 
ve kırmızı saçları vardı Raşel'in... 


VI 

YİRMİ BİRİNCİ YAPRAK 

«Toprağın ismiyle başlarız söze. 
 Sen ki topraksın 
       seni sevmeyi bilmeli. 
 Sendedir ekinimizin tohumu 
       ve yapılarımızın temeli. 
 Demirimiz ve kömürümüz sendedir. 
 Sendedir rüzgârların gibi geçen ömrümüz, 
                   sendedir... 
 Sen ki topraksın, 
       durup dinlenmeden değişirsin. 
 Sen su damlalarında halkeyledin bizi. 
 Biz seni değiştirip 
       değiştirmedeyiz kendi kendimizi...» 

 Bu, yirmi birinci yapraktır. 
 Selim kapattı kitabı. 
 Hürriyetin ilk şarkısı anlamaktır. 
 Ve Selim, 
 ve Şaban oğlu Selim şarkı söylüyor... 

 
VII 

RAŞEL'İN RÜYASI 

«- Hasan Ustayı çıkarmışlar işinden. 
    Çocukları var : 
             şu kadar, şu kadar... 
    Laz fırıncı dükkânını kapatmış, 
    ve Doktor Moiz 
               dün vurdu kendini... 
    Seni dinledim dinleyeli, Selim, 
             korkulu rüyalar görüyorum : 
    Şişman adamlar, kolları alabildiğine uzun, 
    tırnaklarında kan 
         omuzlarında altın çuvalları 
               rap, rap, yürüyorlar... 
    Ne çok insan öldürüyorlar, Selim, 
              ne çok insan öldürüyorlar...» 

«- Korkma günler bizimdir, 
                 bizimdir, Raşel'im...» 

 
VIII 

KIRKINCI YAPRAK 

«Gelirken dünyaya kanla, ateşle, 
 çağırdılar yedi kat yerin altından 
 mezarlarını kazacak olanları...» 

Bu kırkıncı yapraktır. 
Selim kapattı kitabı. 
Anladığını anlatmayan alçaktır... 
Ve Selim, 
ve Şaban oğlu Selim... 

 
IX 

İSTANBUL'DA, HAPİSANEDE HAPİSANE MUKAYYİDİ 

«- Bugün bir hayli yolcu aldık. 
    Bu meyanda : 
        gümrük ihtilâsı, 
        eroin şebekesi ve Topkapı cinayeti 
                          geldiler. 
    Mevcut : 727. 
    Kadınlar hariç. 
    Bugün de geçirdik vakti keraheti... 
    Bir misafir daha var, 
             onu da kaydedelim : 
    1328, 
    1328 doğumlu 
    Şaban oğlu... 
    Mirim, 
    ben yazarken 
    sen pencereden bir nazar et : 
    böyle akşam ışığında 
    durur 
    durur taştan değil 
    renkli camlardan yapılmış gibi Sultanahmet... 
    ... 1328 
    1328 doğumlu 
    Şaban oğlu 
    Şaban oğlu Selim... 
    Ayaklarının üstüne basamıyor 
              ve sol gözü kan içinde... 
    Esbabını bilirim... 
    Mirim, 
    bu hâyı huy, 
    bu hâyı huy neden bu beldede? 
    Ey Fuzuli nerdesin? 
    Nerdesin Galip Dede? 
    Ey Nedim... 
    İstanbul şehrinin yoktur menendi. 
    "Âdemin 
     âdemin canlar katar âbuhavâsı cânına..." 
    demiş, 
    demiş şair Nedim Efendi...»