O ve Aksakallılar

Nazım Hikmet Ran

Yeşil selviler, beyaz mezar taşları ve elyazma kitaplar vardı manzarada. 
Gün akşama yakındı ve durgundu. 

Bir yemiş sofrasının başında bağdaş kurmuş gibi 
oturmuşlardı etrafına ibret aynasının. 
Aksakalları bilgin, gözleri genç, elleri yorgundu, 
ilhamlı, vahim ve dalgındılar. 
O, birdenbire meclise geldi 
                   dedi : 
« - İbret aynasından bakıp 
               çubuklarını yakıp 
               şerh ü izah edenler. 
    Değişmekte olanı görüp 
               içine girip 
               değiştirmektir hüner. 
    Ve sanmayın ki değişen başı boş bir oktur, 
                         kanunu ve nizamı yoktur. 
    Ben, bilip bildiririm ki : 
    Rab ve kitap 
    ve saçı rüzgârda uçan «kahraman» değil, 
    (karanlık orman, tuzlanmamış deri, 
    budaklı lobut ve taş baltadan beri) 
    Onlar'dır büyük macerayı yapan. 
    Onlar ki toprakta karınca 
                    suda balık 
                    havada kuş kadar 
                         çokturlar. 

Korkak, cesur 
        cahil, hakîm 
        ve çocukturlar. 
Ve kahreden 
      yaratan ki Onlar'dır, 
şarkılarımda yalnız Onlar'ın maceraları vardır...»