Güneşi İçenlerin Türküsü

Nazım Hikmet Ran

Bu bir türkü:- 
toprak çanaklarda 
güneşi içenlerin türküsü! 
Bu bir örgü:- 
alev bir saç örgüsü! 
             kıvranıyor; 
kanlı; kızıl bir meş'ale gibi yanıyor 
                   esmer alınlarında 
             bakır ayakları çıplak kahramanların! 
Ben de gördüm o kahramanları, 
ben de sardım o örgüyü, 
ben de onlarla 
           güneşe giden 
                    köprüden 
                        geçtim! 
Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. 
Ben de söyledim o türküyü! 

Yüreğimiz topraktan aldı hızını; 
altın yeleli aslanların ağzını 
                    yırtarak 
                       gerindik! 
Sıçradık; 
      şimşekli rüzgâra bindik!. 
Kayalardan 
      kayalarla kopan kartallar 
çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. 
Alev bilekli süvariler kamçılıyor 
               şaha kalkan atlarını! 
 
          Akın var 
                güneşe akın! 
            Güneşi zaptedeceğiz 
                güneşin zaptı yakın! 
 
Düşmesin bizimle yola: 
evinde ağlayanların 
              göz yaşlarını 
                    boynunda ağır bir 
                                zincir 
                                  gibi taşıyanlar! 
Bıraksın peşimizi 
      kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar! 

İşte: 
    şu güneşten 
            düşen 
                ateşte 
                  milyonlarla kırmızı yürek yanıyor! 

Sen de çıkar 
göğsünün kafesinden yüreğini; 
şu güneşten 
        düşen 
            ateşe fırlat; 
yüreğini yüreklerimizin yanına at! 
 
             Akın var 
                 güneşe akın! 
             Güneşi zaptedeceğiz 
                 güneşin zaptı yakın! 
 
Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk! 
Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız, 
toprak kokuyor bakır sakallarımız! 
Neş'emiz sıcak! 
        kan kadar sıcak, 
delikanlıların rüyalarında yanan 
                        " o an" 
                          kadar sıcak! 
Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, 
ölülerimizin başlarına basarak 
                      yükseliyoruz 
                            güneşe doğru! 

Ölenler 
    döğüşerek öldüler; 
               güneşe gömüldüler. 
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya! 
 
             Akın var 
                   güneşe akın! 
             Güneşi zaaaptedeceğiz 
                   güneşin zaptı yakın! 
 
Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor! 
Kalın tuğla bacalar 
          kıvranarak 
                ötüyor! 
Haykırdı en önde giden, 
              emreden! 
Bu ses! 
    Bu sesin kuvveti, 
               bu kuvvet 
yaralı aç kurtların gözlerine perde 
                           vuran, 
onları oldukları yerde 
                durduran 
                   kuvvet! 
Emret ki ölelim 
          emret! 
Güneşi içiyoruz sesinde! 
Coşuyoruz, 
      coşuyor!.. 
Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde 
mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor! 
 
              Akın var 
                    güneşe akın! 
              Güneşi zaaaaptedeceğiz 
                    güneşin zaptı yakın! 
 
 
Toprak bakır 
      gök bakır. 
Haykır güneşi içenlerin türküsünü, 
Hay-kır 
    Haykıralım!

1924