Fakir Bir Şimal Kilisesinde Şeytan İle Rahibin Macerası

Nazım Hikmet Ran

İlkönce yağmurla 
sonra birdenbire açan güneşle başlamıştı sabah. 
Henüz ıslaktı asfaltın solundaki tarla. 
Harp esirleri çoktan iş başındaydılar. 
Topraktan nefret duyarak 
                   - halbuki köylüydü birçoğu - 
                       tıraşlı ve korkak 
                              çapalıyorlardı patatesleri. 
Suluboya, solgun resimleri hatırlatıyordu insana 
                         köy kilisesinden gelen çan sesleri. 

Pazardı. 
Kilisede erkeklerin hepsi ihtiyardı 
                      kadınların değil, 
içlerinde büyük memeli kızlar, 
              ve sarı saçlarına ak düşmemiş anneler vardı. 
Maviydi gözleri. 
Başları önde, 
kalın, kırmızı ve harap parmaklarına bakıyorlardı. 
Terliydiler. 
Haşlanmış lahanayla günlük kokuyordu. 
Kürsüde muhterem peder 
                  "beyannameyi" okuyordu, 
                         - gözlerini gizleyerek -. 
Renkliydi pencere camlarından biri. 
Bu camdan içeri giren güneş 
               duruyordu genç bir kadının bembeyaz ensesinde 
                               eski bir kan lekesi gibi. 
Ve hiçbir zaman 
        doğurmamış olan 
göğüssüz ve kalçasız bir Meryem'in kucağında bir çocuk : 
                   başı öyle büyük 
                   o kadar inceydi ki kıvrılmış bacakları 
                           hazin ve korkunçtu. 
Önlerinde kandil yanıyordu 
                      eski 
                          sert 
                             ve boyalı tahtayı aydınlatıp... 

İki adam boyundaydı tahta heykel. 
Şeytan saklanmıştı arkasına 
                  - kaşları çekik, sakalı sivri, 
                     Mefistofeles olması muhtemel,-- 
ve âlim bir tebessümle 
                  dinliyordu muhterem pederi. 
"- Avrupa'nın bekası, 
                  (okuyordu beyannameyi muhterem peder) 
    Avrupa'nın bekası için harbediyoruz." 

Dinliyordu Şeytan 
               sivri sakalında keder 
ve âsi ve selîm aklına 
dayanılmaz bir ağrı vermekteydi yalan. 

Okuyordu rahip : 
" Avrupa milletleri el ele verip 
                        harbediyoruz, 
   ve mutlak imha edeceğiz 
                      medeniyet için tahripçi bir unsuru."

Şeytan bir parça yana itti Meryem'in heykelini 
ve havada sihirle efsun alâmetleri daireler çevirip 
                         kaldırdı elini 
                                 rahibe doğru 
                       - etsizdi, uzundu bu el, 
                          hakikat gibi, kemikli ve kuru -. 

Ve ne olduysa o anda oldu işte. 
Renkli camın altındaki kadın 
     çırılçıplak göründü kıpkırmızı güneşte. 
Memeleri ağırdı 
ve sarı ipek gibi parlıyordu karnının altında tüyler. 
Düşürdü kâadı muhterem peder 
                    ve Şeytan'ın iğvasıyla hakikati bağırdı : 
"- Karşı koymak günü geldi en büyük tehlikeye. 
    Harbediyoruz, 
    fuhşun bekası için, 
    kerhane kapıları kapanmasın diye. 
    Ve sen orda, arkada 
    içinde beyaz entarisinin 
    bir erkek çocuğu gibi duran, 
    sen orospu olacaksın kızım. 
    Sana firengi ve belsoğukluğu verecekler 
                        büyük şehirlerimizden birinde. 
    Baban dönmeyecek 
    Yatıyor şimdi yüzükoyun 
                   çok uzak bir toprağın üzerinde. 
    Şimdi kan içindedir 
                  etli, kalın kulaklar 
                  ve ince kollarının dolandığı boyun. 
    Yattığı yerde yalnız değil. 
    Hareketsiz duran tanklarla, terk edilmiş toplar sahada." 

Kendi sesinden ürkerek 
               sustu rahip. 
Orda, arkada, beyazlı kız ağlıyordu. 
Kadife ceketli bir erkek 
              - ihtiyar orman bekçisi civar çiftliğin - 
                bir şeyler söylemek istedi. 
Sivri sakalını kaşıdı Şeytan, 
                 rahibe : "Devam et," - dedi. 
Ve muhterem peder 
             başladı tekrar konuşmaya : 
"- Harbediyoruz : 
    pazar ve mal nizamının bekası için. 
    Kömür, lâstik ve kereste, 
    ve kendi değerinden fazla yaratan iş kuvveti 
                                    satılmalıdır. 
    Patiska, benzin 
             buğday, patates, domuz eti 
    ve taze gümrah bir sesin içindeki cennet 
                                  satılmalıdır. 
    Güneşli bahçesi ve resimli kitapları çocukluğun 
                        ve ihtiyarlığın emniyeti 
                                    satılmalıdır. 
    Şan, şeref ve saadet, 
    ve 
    kuru kahve 
    topyekun pazar malı olup 
              tartılıp, ölçülüp, biçilip satılmalıdır. 
    Harbediyoruz : 
    harbi bitirdiğimiz zaman 
    aç, işsiz ve sakat 
           - harp madalyasıyla fakat - 
                  köprü altında yatılmalıdır..." 

Yine sustu muhterem peder. 
Şeytan emretti yine : 
"- Naklet onun macerasını, 
    o ne idi, ne oldu, anlat..." 

Ve anlattı rahip : 
"- Onu hepiniz hatırlarsınız, 
    toprağın içindeki bir patates tohumu gibi 
                     fakir, 
                          çalışkan 
                                ve neşesiz geçti çocukluğu. 
    Sonra uyandı birdenbire 
                      on yedi yaşına doğru. 
    Yine fakirdi, çalışkandı. 
    Fakat aylarca gidip 
                   bulutsuz bir denizde 
                           altında sönük yelkenlerin 
    sanki çok sıcak bir sabah ufukta apansızın 
                yeni bir dünya keşfeder gibi buldu neşeyi... 
    Mahallede sesi en güzel olan insandı 
                         ve en güzel mandolin çalan. 
    Hatırlıyorsunuz değil mi 
       size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin 
       ve mavi kurdelesini 
                      mandolininin?.. 
    İçinizde kimin kalbini kırdı, 
                        kime yalan söyledi, 
                            sarhoş olduğu vaki midir, 
                            ve kiminle dövüştü? 
    Çocuklara saygısını 
                ve ihtiyarlara şefkatini inkâr edebilir miyiz? 
    Belki biraz kalın kafalı 
                fakat kalbi bir balık yavrusu gibi temiz 
    onu geçen sene harbe gönderdik. 
    Şimdi gerilerinde cephenin 
    işgal altındaki bir köyün odasındadır. 
    Baygın bir kadının ırzına geçmekle meşgul 
                    bir tahta masanın üzerinde. 
    Beli çıplak 
          pantolunu dizlerinde 
    başında miğfer 
    ve ayaklarında kısa, kalın çizmeler. 
    Yerde iki çocuk ölüsü yatıyordu 
                    direkte bağlı bir erkek. 
    Dışarda yağmur yağıyor 
    ve uzaktan uzağa motor sesleri. 
    Kadını masadan yere iterek 
         doğrulup çekti pantolonunu... 
    Halbuki hepiniz hatırlarsınız onu, 
    hatırlıyorsunuz değil mi 
        size doğru gelen dostluğunu kocaman, kırmızı elinin 
        ve mavi kurdelesini 
                       mandolininin?" 

Yine birdenbire sustu muhterem peder. 
(Susabilmek bir hünerdir 
               insanın ağzından çıkan sözler 
                                   kendine ait olmazsa.) 
Fakat tahta Meryem'in arkasından 
yine emretti Şeytan : 
           "- Rahip, devam et," - dedi. 
Ve devam etti rahip : 
"- Harbediyoruz. 
    Çalıştırılan insan yığınları 
                   birbirine devrederek zinciri, 
    karanlık ve ağır, 
            beton künklerin içinde akmalıdır. 
    Ve sen kocakarı 
            - ön safta, solda, diz çöküp 
                   yüzü eski bir kâat gibi buruşuk olan - 
               seni temin ederim ki 
                   kilise kapısında oynayan torunun 
                   - beş yaşında, 
                      başı altın bir top gibi yuvarlak - 
                   dedesi, 
                         senin kocan, 
                   babası, 
                         senin oğlun 
                   ve komşuların gibi 
                         kömür ocaklarında çalışacak. 
    Hiçbir şeyi 
             ümit etmemeyi 
                         öğrensin. 
    Bu maksatla 
          uçuyor bombardıman birliklerimiz 
                tasavvur edilmeyecek kadar çok ölüm taşıyıp 
                                     iki gergin kanatla. 
    Ve motorlarına benzinle beraber 
                       belki bir parça keder dolarak 
          (öldürenlerde tevehhüm edilen keder gibi bir şey), 
    uçuyor av kuvvetleri himayesinde olarak 
            bombardıman birliklerimiz 
                   birbiri ardından giden dalgalar halinde... 
    Harbediyoruz : 
           öldürdüklerimizin sayısı 
                    - bizden ve onlardan 
                       aralarında meme çocukları da var - 
                  şimdilik 
                       beş altı milyon kadar. 
    Harbediyoruz : 
           kundak bezinin çeşidiyle belli olmalı herkesin yeri. 
    Harbediyoruz : 
           parlasın edebiyen diye sabah güneşlerinde 
                                   hapisane demirleri..." 

Hakikat çok taraflıdır. 
Fakir bir Şimal kilisesinde 
              - Şeytan'ın iğvasıyla da olsa - 
                    fakir bir papaz 
                         onu o kadar uzun anlatamaz. 
İnzibat kuvvetleri aldı haberi 
                   - kadife ceketli orman bekçisinden - 
                   gelip indirdiler kürsüden muhterem pederi. 
Ve asfalt yolun üzerinde 
              arasında silâhlı iki adamın 
                               giderken muhterem peder 
Şeytan baktı arkasından : 
                   çekik kaşlarında ümit 
                                  ve sivri sakalında keder. 
 
                                                   12.9.1941 
 
Not : 
Alamanya yıkıldı. 
Temerküz kampından kurtarıldı muhterem peder. 
Ve yine Şeytan'ın iğvasına uymasaydı eğer 
önemli Alaman demokratlarından biri olurdu bugün 
                  Anglo-sakson işgal bölgelerinden birinde. 
Halbuki yine uydu Şeytan'a. 
Ve yine bir pazar günü ve aynı kilisede yine 
batılı müttefikleri meth ü sena edeyim derken 
41 yılında söylediklerinden bazı fasılları tekrarladı aynen 
                        bilhassa mal nizamına ait olanları. 
Ve Katolik bir Amerikan subayının emriyle 
                  (tevkif edilmediyse de bu sefer) 
                       kovuldu kiliseden muhterem peder. 
Yine arkasından baktı Şeytan : 
                  çekik kaşlarında biraz daha çok ümit 
                  sivri sakalında biraz daha az keder... 
                                              1946 Şubat 17