Çankırı Hapishanesinden Mektuplar II

Nazım Hikmet Ran

Bir akşamüstü 
oturup 
hapisane kapısında 
rubailer okuduk Gazalî'den : 
"Gece : 
   büyük lâciverdî bahçe. 
 Altın pırıltılarla devranı rakkaselerin. 
 Ve tahta kutularda upuzun yatan ölüler. 
Bir gün eğer, 
benden uzak, 
karanlık bir yağmur gibi, 
canını sıkarsa yaşamak 
         tekrar Gazalî'yi oku. 
Ve Pîrâyende'm benim, 
ben eminim 
sen sadece merhamet duyacaksın 
ölümün karşısında onun 
              ümitsiz yalnızlığı 
              ve muhteşem korkusuna. 

Bir akar su getirsin Gazalî'yi sana : 
"- Toprak bir kâsedir 
            çömlekçinin rafında tâcidar, 
    ve zafer yazıları 
    yıkılmış duvarlarında Keyhüsrevin..." 

Birikip sıçramalar. 
Soğuk 
     sıcak 
         serin. 

Ve büyük lâciverdi bahçede 
                başsız ve sonsuz 
                ve durup dinlenmeden 
                devranı rakkaselerin... 

Bilmiyorum, neden 
aklımda hep 
ilkönce senden duyduğum 
Çankırılı bir cümle var : 
"Pamukladı mıydı kavaklar 
                kiraz gelir ardından." 
Kavaklar pamukluyor Gazalî'de, 
fakat 
görmüyor, üstat, 
         kirazın geldiğini. 
Ölüme ibadeti bundandır. 

Şeker Ali yukarda, koğuşta bağlama çalıyor. 
Akşam. 
Dışarda çocuklar bağrışıyorlar. 
Çeşmeden akıyor su. 
Ve jandarma karakolunun ışığında 
akasyalara bağlı üç kurt yavrusu. 
Açıldı demirlerin dışında 
              büyük, lâciverdî bahçem. 
A s l o l a n  h a y a t t ı r ... 

Beni unutma Hatçem...