Şiirler, siirleri.org

Aşık Ömer Şiirleri

  13 adet şiir bulundu

 • Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
  Bugün ben bir güzel gördüm Yeşiller giymiş ağ üzre Aklımı başımdan aldı Durabilmem ayağ üzre Beni mest eden câmıdır Gonçe gü...
 • Dedim Dilber Yanakların Kızarmış
  Dedim dilber yanakların kızarmış Dedi çiçek taktık gül yarasıdır Dedim tane tane olmuş benlerin Dedi zülfüm değdi tel yarasıd...
 • Ela Gözlerine Kurban Olduğum
  Ela gözlerine kurban olduğum Yüzüne bakmaya doyamadım ben İbret için gelmiş derler cihana Noktadır benlerin sayamadım ben Aş...
 • Ey Şahin Bakışlı Yükseğe Bakma
  Ey şahin bakışlı yükseğe bakma İndirirler seni kola bir zaman Sadık âşıkları odlara yakma Hiç lûtfun olur mu kula bir zaman ...
 • Gam Yükleri İle Yükümüz Tuttuk
  Gam yükleri ile yükümüz tuttuk Hicran katarının kervanıyız biz Feleğin ağusun aşında bulduk Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz ...
 • Garip Bülbül Kılur Zârı
  Garip bülbül kılur zârı Varup gülşene yaslanmış Temaşa eyledim hârı Gül-i handâna yaslanmış Bugün ben yârimi gördüm Tâzelend...
 • Gel Dilberim Kan Eyleme
  Gel dilberim kan eyleme Seni kandan sakınırım Doğan aydan esen yelden Seni gülden sakınırım Tabibim hışm ile bakma Ben kul...
 • Göz Süzüp De Sakın Kaşın
  Göz süzüp de sakın kaşın Eğme Mevla'yı seversen Öfkelenip salma başın Söğme Mevla'yı seversen Güzeller içinde mahım Cevr-i d...
 • Kurulalı Neler Çekmiş
  Kurulalı neler çekmiş Yalan dünyaya sorsana Nice bin türlü kan etmiş Akan deryaya sorsana Bilinmez ne acep aldır Gönül sar...
 • Salınıp Seyran Yerine
  Salınıp seyran yerine Çıkan dilber kiminsin sen Siyah zülfün mah yüzüne Döken dilber kiminsin sen Baktım gözüne kaşına Benz...
 • Şita Hengâmının Şiddeti Geçti
  Şita hengâmının şiddeti geçti Gayrı renge girdi zamane dostum Bahar demlerinin kokusu düştü Dağıttı amberin cihana dostum Er...
 • Şu Karşıdan Gelen Dilber
  Şu karşıdan gelen dilber Boyu selvi dala benzer Yanında bir kızla bile Gonca açmış güle benzer Gelinin gözleri bende Kız cef...
 • Yine Bâd-ı Sabâ Esti
  Yine bâd-ı sabâ esti Yârim çıktı otağından Âşıkına bade sundu Lebi sükker dudağından Salındı bahçeye girdi Çiçekler titredi ...