Şiirler, siirleri.org

M. Fethullah Gülen Şiirleri

  195 adet şiir bulundu

 • Aç Kapını
  İltifât et aç kapını bendeni sevindir.! Nağmeler sun ruhuma ötelerin dilinden; Sun ve gönlümü saran hafakanlarımı dindir.! Su...
 • Ak ve Kara
  Apaydınlık bir dönem, kol kol gezen güneşler, Semâda yüzüp giden kehkeşânlara inâd. Her bucağı İrem Bağları’na denk o ...
 • Allah ve Insan
  Tekmil Insanlik her an Allah duygusuna aç, Zihinler şîrâzesiz, zihinler O’na muhtaç... Sezer her zaman temiz vicdanlar ...
 • Altın Saçlı Bahar
  Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, Çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, "Gel Sonsuz’a yelke...
 • Anne
  Anne inleyen bir ney, anne hicrandan yumak, Gözleri buğulu, nemli ve her zaman zâr zâr... Kaderidir annenin ocaklar gibi yanm...
 • Aşılmaz
  Âh edip ağlamadan, Sîneler dağlamadan, Su gibi çağlamadan, Koca dağlar aşılmaz! Cânı cânânı vermeden, Fakr ile fahr'e ermed...
 • Aşk
  Aşk gönüllerde bir ateş ve ruhlarda ışık, Hicranla yanar âşık, ümitlerinde bahar... Sînesinde gam, hüzün; ufku vuslata açık, ...
 • Aşk ve Vuslat
  Şahlanırken doludizgin mavi hülyâlarla, Duyar Cânân’ı rûh sihirli râyihalarla. Sardıkça her yanı o füsunlu hâtıralar, ...
 • Ateşten Çember
  Gecem hem gündüzüm ateşten çember, Yüreğimde sızı inceden ince. Dilimde dildârın hayâli ezber, Yer yer tülleniyor geceden gec...
 • Âvâre Gönül
  Gel artık aldanma divâne gönül; Pişman olup yoksa ağlayacaksın. Oldun bir hayâle pervâne gönül, O hülyâ ile bir gün yanacaksı...
 • Ay Yüzlü
  Ay yüzlüm, apaçık sözlüm rûhum Sana kurban; Gönlüm Sana hayran! Nergis bakışlarının te’siri ne de yaman! Sultânım el ...
 • Azap
  Bağ bozuk, bağban yaslı, güllere hazan azap; Yaz günü yaprakları solduran hicran azap. Düşmanlar düşman tamam, ona bir şey ...
 • Bahar Türküsü
  Mevsim gelince bir bakarsın nevbâhar olur; "Gül açar, bülbül öter" her yere lâlezâr olur. Binbir râyiha ile soluklanır çiçe...
 • Başı Tutan Gafiller
  Üç beş şımarığın çılgınca mâcerâsına, Kurban gitti millet, gitti Batı vebâsına. İnsanlar doğranıyor, insanlarda sessizlik, B...
 • Başkasını
  Bir göz ki görmüş O’nu, o görmez başkasini. Bir can ki duymuş O’nu, o anmaz başkasini. Yanip yakilan insan, birk...
 • Batı Hayranlığı
  Batı hayranlığı sis gibi ruhları sardı, Tıpkı bir ölüm şoku insanımızın hâli; Ülkenin geleceği karardıkça karardı, Kimlerin o...
 • Bayram Sevinci
  Ölüm ayrılık ama, bize bayram sevinci, Hoşnud ise Yaradan yolda bulunmuş inci. Gözsüzlere bu dünyâ bir güzellik meşheri, Ger...
 • Beklenen Nevbahar
  Mevsim döndü birdenbire bahar oldu hazân, Gül kokularıyla esiyor esince rüzgâr. Sonsuzluğa doğru akıyor tül pembe zaman, Az ö...
 • Ben Geldim
  Kullugum başimda billurdan bir tâç, Kullukla erilmez pâyeye erdim.! Kapinda bu benden hep Sana muhtaç; Aç kapini, tut elimden...
 • Beni Yalnız Bırakma
  Gönlüm gözüm Sen’in ile açılır, Geçilmezler Sen’in ile geçilir, Adın anılınca nurlar saçılır; Doğ rûhuma beni h...
 • Benim Rabbim
  Benim Rabbim benim Rabbim; Sen’den başka yoktur Rabbim! Dostlugunda vefa gördüm; Sen’in vefan çoktur Rabbim! Ka...
 • Bilir
  Iddiâdir görmemişin haberi, Her şeyi rûhuyla görenler bilir. Ermemişte yoktur bilgi eseri, Hakk'in sirlarini erenler bilir. ...
 • Bir Işık Sun
  Bir ışık sun ya Rab bize! Gönlümüze nurlar dolsun. Yollarımız çıksın düze, Her arayan Seni bulsun. Gökler yere rahmet döksün...
 • Bir Kaşık İrfan
  Haberi yok çoğunun bu yaşanan dünyâdan, Hezeyanla geçiyor sabahlar ve akşamlar. Seyrediyor varlığı sisli-paslı bir camdan, Do...
 • Bizler De Dirileceğiz
  Bu ülke ki gâzîler şehîdler diyârıdır, Bütünüyle bize cedlerin armağanıdır. Cennetleri andıran bağ ve bahçeleriyle, Ovası oba...
 • Bu Gelen Bahar
  Hem bahtıma hem ikbâlime ışık yağıyor, Bir yerde gurûb, bir yerde de güneş doğuyor. Hız kesiyor o eski gurbetler yavaş yavaş...
 • Bu Ülke
  Zulüm paletlerinin arkasından... Bu ülkede "han sarhoş hancı sarhoş," Yanıp gitmiş başakları biçilmez. Sular akar isli-pasl...
 • Bülbül Ötmesin
  Yok artık işim güller, çemenler, lâlelerle, Aynı görüyorum karanfili yâseminle... Duyduğumdan beri râyihasını sonsuzun, Bir d...
 • Bülbülün Çığlığı
  Bülbül hep kuytu bahçelerde öter, Çiçeklerin raksettiği demlerde... Her nağmesi bir poyraz olur eser, Gariplerin dolaştığı ye...
 • Cihad Ruhu
  Bir aşktı, bir tutkuydu ruhlarımızda cihad, Sevdâyla kanatlandık çağlar ve çağlar boyu... Duygularımız coşkun, gönüllerimiz ...
 • Çarkımız
  Bozulur her dümen vakit dolunca, Bu "Ak nizam" sürer-gider âhenkle... Dönüyor çarkımız yollu yolunca, Geceler gündüze döner â...
 • Çekişen Dünyâlar
  Acıyan O, gözeten O, gerisi hep hissiz, Bir tane merhametli, bir sürü merhametsiz. Kalbler derin bir şevkle O’nu hecel...
 • Çırağ Perişan
  Sus da bir kulak ver arzda her sese, Bir baştan bir başa dünyâ perişan. Sarmalanıp konmuş inanç kafese, Gözü damla damla semâ...
 • Çiçeklerde Bahar Neşvesi
  Bahara koşuyor bütün insanlık, Sanki her tarafta Hızır gezinmiş; Bozgunlar yaşıyor artık karanlık, Öteden dünyaya ışıklar inm...
 • Çocuk
  Göğüslerde koklanıp okşanacak tomurcuk, Üfül üfül esen tertemiz râyihasıyla; Ötelerin en büyük armağanıdır çocuk, Masmavi dün...
 • Dâüssıla
  Dinliyorum ruhumu gurbetten usanmışım, Bunca "dâüssıla"ya dayanırım sanmıştım... Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım, Her...
 • Deli Sanır
  Dost ile dost olmak gâyem, Başka şey istemez gönlüm! Aşk u şevk olsun sermâyem, Tambur-ney istemez gönlüm. Tek O’nunla...
 • Devlet-i Ebed Müddet
  Battı diyorlar, ama bir gün yine doğacak, Er-geç ışık gelip karanlıkları boğacak... Saracak nûr üstüne nûr arzı dörtbir yanda...
 • Doğ Gönlümün İçine
  Sevdirdi Seni bana her şeyden artık felek, Varsın kebap olsun sînem tâ subh-i haşre dek; Meftûn-u hüsnün gibi, belki de bilme...
 • Dost
  Bilsem ki bu benim cânım hiç yol aldı mı dost! Almayıp yâd ellerde âvâre kaldı mı dost! Dağınık bitkin hâlim; derbeder, bîme...
 • Dostla Halvet
  Hakk’a kul olanlar kula kul olmaz; Kulluğa erenler yollarda kalmaz. Ruhlarında vuslat, ruhlarında haz, Âlem aldansa da ...
 • Duyuşlar
  Yollardayız her zaman, îmân, azim iç içe, Yürüyoruz durmadan önümüzde tepeler... Masmâvi ümitler fecrinde her gün, her gece,...
 • Dünyâ
  Burada hiç kimse durucu değil, Hepimiz dünyâdan göçmeye geldik. Kör olan bu işi görücü değil, İyiyi kötüden seçmeye geldik. ...
 • Düşünce Tokmagi
  Düşünce bir tokmak dövülen rûhum, Tıpkı mercanlar gibi sînemde kan... Yutkunup yutkunup hep inliyorum, Dudağım buruk, rûhumda...
 • Efendim
  Hasret Sana bu gözler, gönlüm yolunu gözler, Huzûra ersem bir kez, bahara döner güzler... Erse pâyine başım, hep çağlasa gözy...
 • El Değmemiş Bahar
  Göründü ufku şûh tepelerin, mor dağların, Yüzerken uyuyanlar en derin uykularda... Mor pembe şafaklar tülleniyordu ard arda.....
 • Emekliyoruz
  Kaç mevsim oldu yollarda zelil ve derbeder, Gökte uçanlara inat hep emekliyoruz. Hâlimiz mezardakilerin hâlinden beter, Bir s...
 • Eski Günler
  Hep eski yamaçlarda yeni güller, Arayıp durmuştun bir ömür boyu... Çiçeklerde geçmiş günlerin bûyu, Geçmişten renkleri, geçmi...
 • Eski Şarki
  Ruhlarimizi saran o manâda! Şanli mâzîmizden bin râyiha var... Güzelliklere açik adalarda; Başka türlü esiyor şimdi rüzgâr, R...
 • Ey Nebi 1
  Hicranla yandı gönlüm hâlimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melâlimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa, dost vefâsından şüphen mi...
 • Ey Nebi 2
  Gözlerim yolunu sînemdeki tepelerde, Gönlümde belirdin de daldım kaldığım yerde; Hayâlin ağarırken ruhumda perde perde, Gözle...
 • Ezelî Nûr
  Nurdan çehrendeki bu nikab da ne? Güneşlere tâç giydiren işikken Hep hicranla bunca yil bunca sene Geçmiş gidiyor... baharlar...
 • Fenâ ve Bekâ
  Dünyâyı bir Cennet saydı sayanlar, Düştü arkasına hep aldananlar; Dahası takılıp yolda kalanlar... Ziyân olup, heder olup gi...
 • Füsunlu Işık
  Söyler Seni yüz bin dil ile dağlar, dereler, Her yanda tül tül esmâ ve sıfatın görünür... Duyunca adını her gönül ürperir-inl...
 • Gece
  Güneş varıp gurûba kapanınca, Kakmalı bir taç gibi gül kırmızı; Ve füsunlu mağrib ufku sarınca, Artar hummalı gönüllerin hı...
 • Geçer
  İnanıp Hakk’a eren geçilmez yoldan geçer; Nur halkasına giren, gölden deryadan geçer. Düşmüşse yâr yoluna "Ona Bağdat ...
 • Geçmiş ve Gelecek
  Arkada kalmiş bir yaz gibidir geçen yillar, Sîneler mahrumsa sonsuza açik ufuktan. Hicrana uzanir şen-şakrak yürünen yollar, ...
 • Geçmişin Şevk Akşamları
  Yeni bir mevsim tülleniyor az ötelerde; Geçmişin şevk akşamları gibi perde perde. Her yanda üfül üfül anber kokulu rüzgâr Kış...
 • Gelir
  Ne gelirse bize dâhilden gelir, Haddini bilmeyen câhilden gelir. Mefsedet bitevî sardı heryanı, Hem yayladan, hem de sâhilde...
 • Gençligim
  Dalmiştim rengârenk hülyâlara bir dönemde, Rûhumda dinleyerek sonsuzluk mûsikîsi; Coşmuş ve haykirmiştim çelikten sadâ ile......
 • Gökkuşagindan Tâklar
  Işiktan gelmiş nizam begenmeyen begenmez, Sistemler yikilip gitse de o sendelemez! Gelip geçti her fikir, geçenleri kaldir a...
 • Gökkuşağı
  Gök mâvi, yer yeşil bambaşka renkler, Bölüşülmüş her şey tam gökkuşağı; Renk-ışık içinde duruyor insan... Açmış ellerini bir...
 • Gönlümün Gülü
  Sen’i seven her ruh uludur ya Resûlallâh! Gönlü-gözü onun doludur ya Resûlallâh! Cemâlin pertevinden zerre şevk alan ...
 • Gönlümün Virdi
  Yıllarca boşalıp doldum, Değişip özümü buldum. Karanlıktan hep korkardım, Işığa erdim kurtuldum. Ya şimdi neden korkayım, Çe...
 • Gönlümüzü Âbâd Et
  Yollardayız Allah'ım, Sen'den ola bir himmet; Lütfunla kullarına bir kez daha imdad et! Olmalı bir mîâdı bu teklemenin elbet...
 • Gönül Gözüyle Yarınlar
  Farklı dönüyor çark, zamanda bir fısıltı var, Dağ-bayır, ova-oba her yanda gizli şölen... Mevsim değişiyor artık ufukta nevba...
 • Gönül Sultanım
  Gönül sultanımsın, her zaman dilimde virdim, Başımın zümrütten tâcı sultanım Efendim, Ayrılmaz bendenim, sâyende kulluğa erdi...
 • Gönüller Tahtın
  Rahmetle doğup zahmetle içiçe büyüdün İnâyet oldun bize, inâyettin Ezelden Bir uğraktı dünyâ gelip "öte"ye yürüdün Işık verdi...
 • Gönüllerde Yeşeren Bahar
  Karanlığın gözleri uykuyla kapanınca, Fecrin ışık ordusu gönüllere ulaştı. O eski nurlu günleri yeniden anınca, Hülyâlarım co...
 • Gözlerimde Kan
  Içimde izdirâp, gözümde damla damla kan Sultânim el amân! Ey rûhumu saran gizli dertlere nigehbân, Lutfeyle el amân! Hakk...
 • Gözyaşları
  Gözyaşları damla damla mısralaşan şiir, Sevincin-kederin, ümidin-ye’sin nağmesi... Bazen hicranla yanar İnsan, mum gibi...
 • Gurbet 1
  Gurbet rûhumda poyraz gibi esdiydi bir gün, Hazân, türküler söylüyordu; yerlerde yaprak... Sînemde iniltili hâlâ o hicranlı d...
 • Gurbet 2
  Gurbet içinde gurbet, Yandım bîhuzûr oldum. Hasret içinde hasret, Hem boşaldım, hem doldum. Ben ki, bir baht-ı kâre, Dolaştı...
 • Gurbet Şiiri
  Gurbet rûhumda poyraz gibi estiydi bir gün, Hazân, türküler söylüyordu; yerlerde yaprak... Sînemde iniltili hâlâ o hicranlı d...
 • Gurbet Ufuklari
  Insan bir gurbet çocugu, gurbet ürperten bir deryâ, Yüzer dalgalar arasinda, titrer bir ömür boyu... Her durak bir ümit fecri...
 • Gümüş Tenli Dünya
  Gördümdü o gümüş tenli dünyâyı, Kapı kapı hakîkatı ararken; Ve onun ötesindeki manâyı, Buldum bulanlarla bir sabah erken... ...
 • Güneş Doğacak
  Ey mâyesi nurla yoğrulmuş millet! Hele dişini sık az daha sabret! Aman, sönmesin sînendeki himmet! Son durağın "Devlet-i ebed...
 • Hak Dostu
  Hak dostu ezelin komşusu, ebed yolcusu, Azığı, asâsı, yolu Allah’a emanet... Hep tecelli avlar gönlünde ışıktan pusu, K...
 • Hak Erleri
  Koç yiğitler var gönül dünyasında, Aramızda cefâsına dururlar. Ruhlarıyla semâların verâsında, Lûtfedip aramızda bulunurlar.....
 • Hasbıhâl
  İclâlinin âhengi her bucakta nümâyân! Gönüllerde o tecellinin bir gölgesi var... Bunu duyan ruh gezer her yerde Seni arar, Gö...
 • Hâtıra
  Nurlu bir geceydi o eski zaman; Hülyalarımda füsunlu hâtıra, Yağmur nağmeleriyle ara ara, Boşalıyor gönlümdeki bahara Uyaran ...
 • Hâtıralar
  Yine geçmişin ak hâtıralarına daldım; Bir tatlı çağıltıyla yerimde kalakaldım. Her devri ayrı bir ihtişam ve ayrı bir şân, ...
 • Hayâllerdeki Manâlar
  Şevkle şahlanmiş ruhlarin gezdigi yerlerde, Gördümdü yildizlar arasi taht kuranlari. Her gece bir başka visal ile perde perde...
 • Haz ve Sızı
  Duyduk sînelerimizde derince bir sızı, Sanki ruhlarımızda alev alev bir ateş; Ürpertti bir kere daha belâların hızı, Mahvolmu...
 • Hazan
  Yorgun gözlerle yaşanan bir solgun macera, Çarpar kulaklara poyraz gibi ara ara, Ağlar bütünüyle bahar şi’rinin gülle...
 • Hazân Şöleni
  Bahar geçer, yaz uçar, hazân olur; Döner her şey bir anda vîrân olur. Esen rüzgâr hüzünle eser gelir Ve ruhlarda garip hisle...
 • Her Yerde Cemâlin
  Her yerde cemâlin neye baksam neyi görsem, Sevdayla salınıyor her yanda bütün eşya... Vuslata koşuyor pervaneler gibi dünya, ...
 • Her Yerde Seni Ararım
  Duyur rûhuma sevgini, Kalmasın Sen’siz kararım. Mest et ki bezminle beni, Her yerde Seni ararım. Dört bir yanda izler ...
 • Hicran ve Ümit
  Yine hicrân dolu günleri andım, Yıllar gözyaşına karışıp gitmiş. Ürperdim ve yerimde kalakaldım, Dostlar düşmanlarla barışıp ...
 • Hicranlı Yıllar
  Hazânla geçti yıllar, aylar Muharrem gibi, Yollara dökülüp bekleyen gözler pek yorgun. Girdapla iç içeydiler, girdap ki yok d...
 • Hicret Ekseni
  Hicret nedir bilmez ki onu, hicret etmeyen, O bir gurûbdur, ümidi inkisarı bitmeyen... Kan damlar gibi damlar sînelere her za...
 • Hiç
  Yunus'un rûhuna Gönül Sen’i bulmuş ise, Başkasini anar mi hiç! Ateşine yanmiş ise, Başka nâra yanar mi hiç! Sen̵...
 • Hiç Eskimeyen
  Ezelden ebede uzayan ibrişim atlas, Bulutlar gibi serin, yagmurlar gibi berrak; Rengi, deseni, şivesiyle dünyamiza has, Tipki...
 • Hilafet
  Gel ey, gül yüzlü, gümüş tenli, gözleri elâ! Gel ey, gül bahçemde salınan kâmet-i bâlâ! Uçup gittiğin günden beri hiç göz yum...
 • Hizir Çeşmesi
  Ufukta ard arda şafaklar ve göklerde nûr, Sarıyor her yanı, boğuyor karanlıkları; Hırıltıda artık câhiliye artıkları... Ve üf...
 • Hülyâlardaki Gerçek
  Hayâlimle oturdum o eski bahçelerde, Bir devri şen-şakrak yaşadığımız yerlerde... En tatlı rüyâlara açıldım perde perde, Saâd...
 • Hülyâlarimdaki Dünya
  Söyleyin nerde ruhumun dünyasi o diyâr, Ferhat gibi daglari yarip yarip gideyim... Eşigine baş koyup da aglayayim zâr zâr, "N...
 • Hülyâlı Mavilikleriyle Geceler
  Her zaman ayrı bir ışıkla tüter geceler, Ruh o sessizlik içinde sonsuzu heceler... Aşanlar, kendi serhaddini gecede aşar... V...
 • Hüzün
  Hayatın sonbaharı güneş ufukta mosmor, Dünya âdetâ bir hayalet gibi sopsoğuk... Hüzünle tülleniyor akşam olunca ufuk; Altın s...
 • Hüzünlü Gurbet
  Beynim tipki bir sorular harmani, Hislerim ölgün, cevaplarim sisli; Gezer dururum yorgun ve avâre... Sarmiş bir bugulu hüzün ...
 • Ikbal Yildizi
  Ufukta ikbâl yildizi ve ardinda işik, Tomurcuklar üzerinde taptaze jâleler... Dün başka, bugün başka, zaman buna alişik, Bir ...
 • Inancin Ak Ikliminde
  Kuşlar gibi pervâz etmekte sonsuzluga rûh; İç içe gönlündeki sırlı pencerelerden. Her taraf aydınlık, her yanda ayrı bir vuzû...
 • Işık Belde
  Rengi, deseni, ışığı mazi kıt’asından, Tarih enginliğinde süren bir sırlı dünya; Güneş gibi doğar karanlıklar arasından...
 • Işık İnsan
  Işıktan bir insan Rûhum ona kurban Nurlandırdı bizi Tekmîl hepimizi Menendi olmayan O eşsiz kahraman O’nunçün var oldu...
 • Işık Yol
  Dinmeyen his, sönmeyen heyecanla dopdolu, Dolaşıp her yerde O’nu soluklamalısın! Her zaman bir semâvî seyahate kurulu; ...
 • Işik Ordusu
  Işik ordusu, aydin nâsiyelerinde nûr, Sînelerinde derin ve sımsıcak mutluluk. Götürürler her tarafa kucak kucak huzûr; Gözler...
 • Izdırâp
  Izdırâp, gece yarısında vuran gong gibi, (Tın tın) ötüp yüreğimi hoplatır âniden... Eski hülyâlarım ki, yok hiçbirinin dibi, ...
 • Izdırap İnsanı
  Mumlar gibi titrer ve sızlar sînesi zâr zâr, Gezinir şafakların ağardığı dağlarda. Kendi Cennet’te olsa da rûhunda mağm...
 • İçimdeki Ezan Sesi
  Elimde ışığın, dilimde sözün, Bir ezan sesisin her an içimde... Nakış nakış hayâlimde gül yüzün, Sana düşmüş ayna olmak seçim...
 • İhtilal
  İnkılâb ruhtan fışkıran bir ışık, İhtilâl cesette dolaşan bir bit, İnkılâb vahyi gölgesinde tesbit, İhtilâl cemiyet bitmiştir...
 • İnancın Atlas İklimi
  İnançsızlık içinde bir gece garibliği, Kapanıyor yüzlere kapılar perde perde. Bir zifiri karanlık ki ruh mübtezelliği, Kesmiş...
 • İnkisar
  Söyle ey dost! Sitemkâr hâlin nedir? Her biri şikâyet makâlin nedir? Küskünsün, bilmem ki melâlin nedir? Bir anlasam gizli âm...
 • İnleyen Bir Nâyım
  Derd-i isyana müptelâyım Yâ Resûlallâh! Kapında bir bahtı karayım Yâ Resûlallâh! Umardım hep cemâl-i pâkinden tecellîler, B...
 • İnsan
  İnsana, insan denmez kendini bulmayınca, Gönül bir vîrânedir sevgiyle dolmayınca. Öze dön bırak teni, sever isen kendini, Yo...
 • İnsan ve Ufuk
  Ömrün hazzı da ikbâli de bitmeyen rüyâ, Ufku ümîde açık gönüller tasa bilmez. Şevkin ezelî bahçeleri bir mâvi hülyâ, Bahar ç...
 • İnsanlığın Efendisi
  Yine hicranla seni andı gönül, Tende cânım, rûh-u revânım Cânân... Andıkça hasretlere yandı gönül; Ne olur kıl artık vuslata ...
 • Kalk Yiğidim
  Kalk ey yiğit uykudan! Kalk ki bağrımda nâlân... Sensiz geçen günlerde, Dolaştım ben dünlerde Hep mahzûn ve kederli, Sen...
 • Kamp Günleri
  O hülyâlı günleri bizlerle yaşayanlar, Cennet kokularının esip geldiği yerde. Duydular Sonsuz’un bestelerini duyanlar, ...
 • Karanlıklar Bozgunda
  Bir gün yine hüzünle dolup taştım ard arda; Mecnûn'un hasret ve yalnızlığıyla sahrâda, Dolaştığı gibi dolaştım gamlı, derbed...
 • Kış Geceleri
  Kış gecelerinde oturmuş düşünüyorum, Ardarda inanç ve ümît, sarsıntı ve kaos. Kış gecelerinde terliyor ve üşüyorum, Hülyâlard...
 • Mabet ve İnsan
  Gönlünde her gün birkaç kez Hakk’a uyananlar, Sonsuza erip ebediyetle boyananlar; Yürürler her gün mâbedle hep nazlı n...
 • Mahzûn Dağ
  Târih gibi çok eski ve kendin gibi sanlı, Bir ulu kavgadan muzaffer çıkmıştın şanlı; Bir kaç düzine canlı, üç beş tane îmânlı...
 • Manzara
  Çoraklaşmış topraklar, Kurumuş hep otlaklar Gönlüme hüzün salar Hazan vurmuş yapraklar Kulluktan bîzâr kullar Her tarafta h...
 • Mâzi
  Gittiğin yollarda yıllarca bekleyip durdum, Bir muştu ümîdiyle herkese seni sordum; Mutlaka bir gün dönüp gelecektir diyordum...
 • Millet Ruhu
  Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra... Arkadan kefenini, gömleğini soydular. "Aman kalkar!" deyip üstüne taşlar koydular...
 • Millet Ruhu 1
  Beklerim onu her sabah erken, Ak hülyâlara yelken açarken... Dönmüş geliyor kolunda cepken, Beklerim onu her sabah erken... ...
 • Millet Ruhu 2
  Gönlüm hasretinle yanar, derdime dermân gel! Tabibim Sen ol yine, ey mefhar-i cihân gel! Sönmeye yüz tuttu, ümit meş’âl...
 • Münâcât
  Yâreli dilim zahmine rahmeyle İlâhî! Aç kapını lutfet bu günahkâre İlâhî! Yüzüm süreyim eşiğine kovma ne olur; Yeter artık ...
 • Müşahede
  Pırıl pırıl şimşekler ve damla damla semâ, Çiçeklerin gözlerinde sihirli jâleler. Bir hülyâ maviliğinde dağ-taş, ova-oba, Ren...
 • Nefis
  Nefis insanın özü, ifadesi ve hızı, Hep değişik havalar çalar elinde sazı... Ona takılan er-geç yerin dibine iner, Gemler bed...
 • Nerede O Yeminler
  Kadrim bilinmedi deyip darılma! Bilinmeden göçüp gitti büyükler. Darılıp cepheden sakın ayrılma! Himmet bekler taşınacak bu y...
 • Neylesin
  Seni gören âşık başka cemâli neylesin? Dostluğuna eren sâdık, başka visâli neylesin? Kulaklar duymuşsa sesin, duyar mı ağyâr...
 • Ölümle Aralanan Kapı
  Ne hülyalarla gelir gelenler bu dünyaya, Gelir ve tıpkı bir bayram sihriyle duyulur; Oysa ilk adımla yolculuk başlar ukbâya, ...
 • Ölümün Verâsı
  Gelenler bu dünyâya gidiyor birer birer, Öteye inanmayan sînelerde burkuntu. Her gün ruhları sarsan kederli birkaç haber, Bun...
 • Öteler
  Gelenler bu dünyâya gidiyor birer birer; Her gün ruhlara çarpan kederli birkaç haber... Öteye inanmayan sînelerde burkuntu;...
 • Öteler İştiyâkı
  Esip sarınca ruhları dört bir yandan hazan, Yalnızlık ayrı bir dert, ülfet ayrı bir çile... Göçmeye hazırlık var, sînelerde h...
 • Öteler Üzerindeki Kaneviçe
  Zümrüt gibi yemyeşil tepelerin üstünde, Neş’elerimizi gıcıklayan ses ve soluk; Dörtbir yanda Cennet çeşmeleri oluk oluk...
 • Ravza İştiyakı
  Ben bir garib ve âvâre, Oldu kalbim pâre pâre, Tutuldum o gülizâre Arz eyleyin bunu yâre, Dîvâne etti beni, Böyle ağlattı be...
 • Rûh
  Ruh şuurlu kanun, özü, rengi meleklerden, Bir sirli görüntüyle billûr fânus içinde... İnsanî ufka en büyük armağandır göklerd...
 • Ruh Ufku
  Çevre kararınca gönüller uhrevîleşir, Nazla belirir ufukta halvet geceleri; Zâid-nâkıs gelir aynı noktada birleşir, Yağar ses...
 • Rûhumun Emeli
  Eşyânın kollarında ve nizamla diz dize, Büyülendimdi gelince âhenkle yüz yüze... Rengârenk her yan, tüllenen manâ buğu buğu...
 • Rûhun Râbıtaları
  Taptâze bir bahar tütüyor az ötelerde, Kokusuyla her rûhu tentene gibi sarmış. Güneşi hiç batmayan o eski tepelerde, Meğer bi...
 • Rüyâlar
  Karardıkça realite ağarır rüyâlar, Ruh gezer menfez arar bütün bir gece boyu; Bulup ulaştığı her menfez bir vuslat koyu, Dola...
 • Sabır
  Sabır bir büyülü dermân, arkasında îmân, Sabretmeyenin hali hicran üstüne hicran! Her şeyde var bir usûl, sabır da zafere yo...
 • Sarsıntı
  Hizmet adına bir sarsıntı ânı Evlerdi, yurtlardı gözümün nûru, Görmeden bahârı hazânı geldi. Yapılanlar sînelerin sürûru, Y...
 • Sebât
  Çarkedip durma öyle, maksûda eremezsin; Yerinde kalmayınca, meyveyi deremezsin! Varan sebâtla vardı, gidip menzile erdi, Se...
 • Sen
  Bakıp seni gören âşık Başka cemâli neylesin? Dostluğuna eren sâdık, Başka visâli neylesin? Kulaklar duymuşsa sesin, Duyar m...
 • Sıkılsın
  Sen çalış; olmazsa âlem sıkılsın! Yardıma koşmayan kalem sıkılsın! Kanatlan üveykim hele kanatlan! Sana yol vermeyen mekân s...
 • Sır Burcu
  El ele bayramın gölgesindeyiz, Yüzlerde ziyâ, ufuklarda ışık; Saflarımız sımsık. Milletçe Hakk’a vuslat peşindeyiz, Be...
 • Sisli Ufuklar
  Her yanda ürperten bir sükût, vicdanlar buruk, Bu kasvetli iklimde yaşamak zorlardan zor... Gelenler yeis içinde, gidenler bî...
 • Sokaklar
  Anarşiye pey-çekildiği dönem. Sokaklar gördüm, sokaklar tıpkı bir karnaval, Yığınlar üstüste, yığınlar sersem ve aval... To...
 • Son Ufuk
  Sevmek ve sevilmekten gaye O’ymuş meger, Iç içe aşk ve hicran; Seven gönül tipki bir buhurdanlik gibi tüter, Aşk ateşiy...
 • Soyumun Şarkısı
  Soyumun gezdiği bahçede güller açarmış, Dudağında kıpkızıl kan yanağında jale... Sabâyla salınan zülüfler koku saçarmış, Alev...
 • Su
  Dupduru bir derinlikle yollardadır sular, İçinde varlığa erdiği yerden duygular; Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım aka...
 • Sultanım
  Başım fedâ olsun nurlu yoluna, Gönlümü fetheden Sultanım, canım! N’olur merhamet kıl kıtmîr kuluna, Gönlümü fetheden Su...
 • Sürpriz Veda
  Hacı Kemal Erimez’e... Ölüm kapı önünde bir davetsiz konuk, Kimine muştuyla, kimine hasretle gelir; Hiç beklenmedik bi...
 • Sürprizler Şöleni
  Günler yağmur öncesi kasvetli havaya eş, Aniden üst üste geldi sis, duman ve güneş; İç içe giriyordu ışık ve zulmet birden, ...
 • Şafak Garipliği
  Gecelerin ardından bir şafak garipliği, Sisli ufuk ve biz, Durmuş gözlerken huzuru, neş'eyi, sevgiyi, Hâlimizce sessiz. B...
 • Şafaklar Tüllenirken
  Hicrânla gezen ruhlar, hicrânla yanar-ağlar, Birbir göçerken dostlar hiç arkaya bakmadan... Ölüm şarkılarıyla eser esince rüz...
 • Şimşekler Gibi
  Şimşekler gibi zuhûr etmiştik bir devirde, Her yanda karanligi delerek perde perde... Işiklara binip yagmiştik çok ötelerde, ...
 • Tatlı Rüyâlar
  Bir akşam üstüydü geçmişteki bahçelerde, Vedâ ediyordu hasretle güller hayata... Küskündü çemenler ve çemenzâr kâinâta; Kapan...
 • Ten Bir Kadavradır
  Ten bir kadavradır, içinde cân olmayınca, Gönül bir havradır, özde irfan olmayınca. Dünyâ iç içe kuyu ve karanlık bir zindan...
 • Toplum ve Teessür
  Ne yürekte heyecan ne kafada bir karar, İrâdede can yoksa yaşamak neye yarar. Yığınlar iflasta ve zarar üstüne zarar, İnan gö...
 • Ufuk Göründü
  Yolculuk son bulmak üzere, ufuk göründü, Sapsarı neyi varsa o yemyeşil baharın. Ruh uçup gitmeye âmâde bir yaprak gibi, Son n...
 • Uhrevî Esintiler
  Hissediyorum yavaş yavaş ihtiyarlığı, Çatladı artık hayat rüyâsının billûru... Kirpiklerimin ucunda ötelerin nûru... Bir başk...
 • Ukbâ Mülâhazası
  Ölüm bir derin uyku, uyku ölüme tam eş; Biri dünya, öbürü ukbâ buudlu kardeş. Ölüm hareketsiz bir saat, durgun bir ırmak; Uy...
 • Uyan
  Karanlık günlerin vâveylâsı... Her yerde sanki hazân! Bağ bozuk, bağbân gamlı! İnâyet Rabb’im aman..! Dağ sisli, ova ya...
 • Uyandığım Şafak
  Uyandığımda ilk şafak, kar-kış başımdaydı, Derken sabâ etrafa bahar muştusu yaydı. Hicran demine denk bir lezzet çağı açıld...
 • Uzayan Bir Şafak Sonrası
  Ufuklar sisli, yıldızlar süzgün, ay buğulu, Ölgün bakıyor muhteşem Kehkeşan öteden. Gözlerim birkaç asırlık hicranla dopdolu,...
 • Ümidin Solukları
  Tüllenirken tam bir dirilişle hayat arşı Ve çözülüyorken karanlıklar dilim dilim; Az ötelerde apak bir iklim, Esiyordu sert b...
 • Ümit ve Endişe
  Sırtımda müthiş bir dağ, ufkumda taze bahar, Gözlerimde sevinç, sînemde ürperten acı; Her lâhza yudumladığım bir zakkum ağacı...
 • Üslûbumuz
  Üslûbumuz sevgi, aşka adanmış canımız, Karşılıksız çarpar sînelerimiz, çarpınca... Herkese şefkatle ulaşmak heyecanımız; Hele...
 • Üstad
  Gönlüm yine seni andı bu akşam Karanlık gecemin şafağı üstad! Gül gül açtı dimağımda tüm ecram; Dolduğu an feyzin gönlüme üst...
 • Varlığın Dili
  Gördüğün bütün eşya Hakk'a burhandır bize; Sayfa sayfa bu varlık ayn-ı furkandır bize. Seyreden hayran olur kâinat meşherini...
 • Varolma Sevinci
  Varolma sevinci bizlerde büyük mutluluk, Ölmezliğe, solmazlığa erdik bu îmânla... Hasretle yanan sînelerin hasreti yokluk, Ge...
 • Vefâya Elveda
  Artik vefâya eyledik vedâ Sizliyor içim her şeyden cüdâ, Her çehrede yalanci bir edâ. Bir zamanlar canli ve kivraktik, Çayla...
 • Velâdet
  Doğdu mâh-ı Hüdâ ufk-ı beşerde bu gece, Güller açıldı lâle-misâl serde bu gece. Sarsıldı baştan başa yine eyyâm-ı tâğut, Şak...
 • Vuslat
  Ömrünü bitevî Dost yolunda yaşayanlar, Ruhlarinda her lâhza bir başka zevk duyarlar. Hülyâlarina akan binbir manâyla tutkun...
 • Yâ Rab
  Ey Rab, varlığın evvelden evvel, Nezdinde bu ma’nânın adı "Ezel"... Yok nihayetin, olmaz Sana hitam, Halk eden Sensin, ...
 • Yağmur Mûsikisi
  Ötelerin gülücükleri gibi damlalar, Dolaşır, ayrı düştüğü deryaları arar. Ses verir ud telleri gibi ince ince, Yerin solukla...
 • Yakîn Gelinceye Dek
  Ruha açılan kapı, Ötede sırlı yapı; Çileli yolun sonu, Yolların en uzunu... Her yanda mavilikler, Her köşede şenlikler, Üstüs...
 • Yananlar
  Yananlar yanar durur, tıpkı ocaklar gibi, Ateşi rûha vurur, her dalgası bir tipi... Muzdarib olan ağlar, çağlayanlar utansı...
 • Yarınların Meşki
  Her yerde bahar ve çiçeklerde naz, Bülbül seslerinde sırlı bir niyaz; Tül tül emârelerle apak bir yaz, Meşk ediyor yarını âvâ...
 • Yaslı Dudaklarda Tebessüm
  Her lâhza bir ayrı bahardır gönlüm Sen’inle,Yüzüne nûr saçtığın gökkubbenin altında... Güneşlere tâc giydiren o Kutlu E...
 • Yeşeren Ümitler
  Tül pembe artık o ümit dolu bekleyişler, Perde araladı fecir ufukta sabah var, Bir ses ırmağı şimdi o içli seslenişler Tüllen...
 • Yobaz
  Masum duygularimizin korkulu rüyasi, Her baskininda zulmü bir başka kan kirmizi... Kaba kuvvetin mazlum vicdanlara cezasi; Hü...
 • Yola Düşen Ötelerin Gölgesi
  Bir gurbet ve yolculuktur insana bu ömür, Koşar bir sınırsız çölde nefes nefese. İnananlarda bir sevinçli telaş köpürür; Kula...
 • Yollardayız
  Yollardayız gün battığından beri, Söyleşerek yıldızlarla yarını... Bir yalvarma koyu her gece bize; Sızlanıyor sîneler kederi...
 • Yolları ve Yolumuz
  Pür heyecân yollarda Ümît, korku ardarda Koşuyoruz durmadan Bir lâhza ayrılmadan Rengârenk hülyâlarla Billûrdan rüyâlarla... ...
 • Yüzü Yerde
  Yüzü yerde olur her kimde kemâl var ise; Sürüm sürümdür kim de bencil ve cebbâr ise. Haddini bilmez azar, kendi kuyusun kaza...
 • Zaman Asimetrisi
  Zaman gelip geçmiş hissizlere ne! Tulû’u, gurûbu gözsüz ne bilir! Körler üzerinden geçse de sene, Zaman der inler, zama...
 • Zıtlıklar Ufku
  Bahar bir amansız kar-buz içinde, Her ufukta masmavi bir aydınlık. Hülyalarımız var Çin'de, Maçin'de, Gözde uzaklık, gönülde ...
 • Ziyâ ve Zulme
  Toplum bir korkunç girdâb etrafında dönüyor, Kaoslar ülkesine seyâhate azmetmiş: Ve her gün biraz daha ümit mumu sönüyor, Zat...
 • Zulmet Çözülüyor
  Her yanda bir ışık, karanlıklar çözülüyor, İzbelerde uğultu, yarasalarda telaş... Yalan balonları büzüldükçe büzülüyor, Kayıy...
 • Zümrütten Tepeler
  Yeryüzünü temâşa mevsimi tam, Zümrüt tepelere yaslanmiş bahar. Her yörede şenlik, her yanda bayram, Buhur buhur sihirli râyih...